"Memelenderių" daryba, arba ideologinis 1939 metų Klaipėdos krašto aneksijos parengimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Memelenderių" daryba, arba ideologinis 1939 metų Klaipėdos krašto aneksijos parengimas
Alternative Title:
Making of 'memelländer': how the 1939 Klaipėda region annexation was ideologically prepared?
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2010, t. 21, p. 32-68. Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kokią įtaką ideologiniam 1939 m. Klaipėdos krašto aneksijos parengimui padarė vietinėje viešojo bendravimo erdvėje tarpukario metais vykę tapatybių darybos procesai. Teigiama, kad jau nuo 1919-1920 m. buvo stengiamasi konsoliduoti Klaipėdos krašto vietinius gyventojus jų bendros praeities, tradicijos ir priklausomybės vokiečių kultūrai pagrindu. Tam buvo vartojama naujai sukonstruota tapatybės sąvoka „memelenderiai", kurios turinys 1938 m. buvo iš dalies pajungtas kitos sąvokos - Memeldeutsche - palaikymui. Straipsnyje analizuojamos ir lyginamos reikšmės, kurios buvo priskiriamos šioms sąvokoms ir palaikomos viešojo bendravimo erdvėje, bei ceremonijos ir ritualai, kurie šių reikšmių pagrindu turėjo vienyti krašto gyventojus. Nagrinėjama, kokios institucijos bei žmonių grupės ir kodėl stengėsi palaikyti šias reikšmes. Nagrinėjant šių reikšmių paveikumo galimybes, siūloma nauja „memelenderių" interpretacija, pagrįsta požiūriu, kad į „memelenderių" (vėliau atitinkamai ir į Memeldeutsche) sąvoką būtina žiūrėti kaip į situacinę, o ne stabilią Klaipėdos krašto vietinių gyventojų tapatybės išraišką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Memelemderiai, vokiečių nacionalizmas; Tapatybės daryba; Tarpukaris; Viešojo bendravimo erdvė; Vokietija (Germany); German nationalism; Germany; Identity making; Inter - war period; Klaipėda Region; Klaipėda' region; Lithuania; Memellender; Public communication space.

ENThe article examines the impact of the identity-making processes on the ideological preparation of the annexation of Klaipeda Region in 1939. As early as in 1919-1920, efforts were made to unite local inhabitants of Klaipeda Region on the basis of their common past, shared traditions, and belonging to the German culture. For that purpose, a new identity concept "Memellander" was designed. In 1938, its content was partially geared to another concept of "Memeldeutsche". The paper analyzes and compares the meanings attributed to both of those concepts and supported within the public communication space, as well as the ceremonies and rites which were to unite local inhabitants on the basis of those meanings. It examines which institutions and groups of people made efforts to maintain them and why. By analysing the possibilities of the impact of those meanings, a new interpretation of Memellander is proposed. It is based on the view that the concept of "Memellander" (and subsequently, "Memeldeutsche") should be treated as situational rather than a stable expression of the identity of Klaipeda Region's local inhabitants. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29515
Updated:
2021-01-14 20:29:39
Metrics:
Views: 56    Downloads: 14
Export: