"Laivyno paradas" ir neįvykusi Klaipėdos okupacija 1938 m. Nežinomi Lietuvos ir Vokietijos santykių puslapiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Laivyno paradas" ir neįvykusi Klaipėdos okupacija 1938 m. Nežinomi Lietuvos ir Vokietijos santykių puslapiai
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2004, 2 (16), p. 162-171
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTŠaltinio publikacijoje skelbiamas Vašingtone, tarp kitų su Lietuvos istorija Antrojo pasaulinio karo metais susijusių dokumentų rastas iki šiol istoriografijoje nežinomas 1938 m. kovo 18 d. Vokietijos laivyno karinės operacijos pavadinimu „Flottenparade“ (vok. „Laivyno paradas“) planas, pagal kurį, Lenkijai pradėjus karinius veiksmus prieš Lietuvą, Vokietija būtų užėmusi Klaipėdos miestą. Dokumentas atskleidžia to meto nuotaikas, Vokietijos ir Lietuvos kariuomenių būklę ir potencialą. Stebina informacijos apie priešą neadekvatumas, kuris aiškėja iš Vokietijos pasirengimo operacijai mastų bei cituotų šaltinių, rodančių Lietuvos žvalgybos žinias apie Vokietijos planus Klaipėdos krašte. Peršasi šios išvados: 1) 1939 kovo mėn. Vokietija būtų pradėjusi karo veiksmus prieš Lietuvą, jei Lenkija būtų pradėjusi karą su Lietuva; 2) Vokietija 1938 m. kovo mėn. karo su Lietuva nenorėjo ir jo neprovokavo; 3) konfliktas su Vokietija būtų baigęsis Klaipėdos krašto praradimu, nepaisant karo su Lenkija rezultato (kurį taip pat nesunku prognozuoti atsižvelgiant į valstybių potencialą ir žinant, kad Prancūzija ir Didžioji Britanija palaikė Lenkiją). Akivaizdu, kad Lenkija nebūtų pradėjusi karo su Lietuva, nes tai būtų reiškę, viena vertus, Vokietijos ir, kita vertus, Lenkijos su Prancūzija bei Didžiąja Britanija bendrą politiką trečiųjų valstybių atžvilgiu. Čekoslovakijos atveju tokia koordinuota politika buvo vykdoma. Ar buvo tokios politikos, nukreiptos prieš Lietuvą, prielaidų gali atsakyti tolesni to laikotarpio užsienio ir karinės politikos istorijos tyrimai.Reikšminiai žodžiai: Karinės operacijos planas; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Lenkijos ultimatumas; Vokietijos karinė operacija"Laivyno paradas"; Vokietijos karo laivynas; German Navy; Germany's military operation 'Flottenparade'; Klaipeda region; Klaipėda region; Military Operations Plan; Polish ultimatum.

ENThe publication presents a German Navy military operation plan “Flottenparade” of 18 March 1938, which has not been known in the historiography and which was discovered in Washington among other documents related to Lithuania’s history during WWII. According to this plan, with Poland having launched its military actions against Lithuania, Germany would occupy the city of Klaipėda. The document reveals the then moods, the state of the German and Lithuanian armies and their potential. The inadequacy of information about the enemy is surprising. It is revealed from the scope of Germany’s preparation for the operation and the quoted sources illustrating the information Lithuanian surveillance obtained about Germany’s plan in the region of Klaipėda. The following conclusions can be made: Germany would have launched a military campaign against Lithuania, if Poland had started the war against Lithuania; 2) Germany did not want to have war with Lithuania in 1938 and it did not provoke it; 3) the conflict with Germany would have ended with the loss of the region of Klaipėda in spite of the results of the war with Poland (which is easily forecasted bearing in mind the potential of the states and the fact that France and the Great Britain supported Poland). It is obvious that Poland would not have started the war with Lithuania, since this would mean, on the one hand, Germany’s, and on the other hand, Poland, France and Great Britain’s common politics with regard to third states. In case of Czechoslovakia, this kind of coordinated strategy was perfumed. Further research of the then history and military politics could help answer the question as to whether preconditions of such a strategy against Lithuania existed.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38814
Updated:
2018-12-17 11:27:34
Metrics:
Views: 61    Downloads: 13
Export: