Klaipėdos krašto gyventojų pronacistinių orientacijų XX a. 4-ajame dešimtmetyje vertinimo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos krašto gyventojų pronacistinių orientacijų XX a. 4-ajame dešimtmetyje vertinimo problema
Alternative Title:
Pro-nazi orientation in Klaipėda region in the 1930's: the problem of its evaluation
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2008, t. 17, p. 101-120. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Istoriografija / Historiography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama verifikuoti tarpukario propagandiniame diskurse ir lietuvių sovietinėje istoriografijoje susiformavusius Klaipėdos krašto gyventojų pronacistinių orientacijų XX a. 4-ajame dešimtmetyje įvaizdžius. Analizuojamas nacionalsocializmo rėmimas Klaipėdos krašte, apibūdinamos šį rėmimą nulėmusios priežastys, Vokietijos nacionalsocialistinės partijos tikslai remiant šias struktūras, išskiriami nacionalsocializmo adaptavimo etapai ir savitumai Klaipėdos krašte. 3-4-ajame dešimtmečiais išskirtini trys nacionalsocializmo rėmimo Klaipėdos krašte periodai, kurie skyrėsi tarpusavyje paramos intensyvumu, masiškumu ir priežastimis. Pirmasis periodas (nuo 1927 iki 1933 m.) pasižymėjo pavienių NSDAP rėmusių, tarpusavyje menkai susietų ir neorganizuotų grupelių egzistavimu. Antruoju periodu (1933-1935 m.) krašte buvo kuriamos su NSDAP save identifikavusios organizacijos. Trečiasis periodas (1938 m. pab.-1939 m. pr.) tapatinimas su organizacijos Memeldeulsche Kulturverband veikla. Bendrosios nacionalsocializmo palaikymo Klaipėdos krašte prielaidos kilo iš skeptiško vietinių gyventojų požiūrio į Lietuvą. Vienareikšmiškai argumentuoti šį palaikymą troškimu jungtis prie Vokietijos nėra pagrindo. Klaipėdos susigrąžinimo siekiamybė nebuvo NSDAP politikos Klaipėdos krašto klausimu konstanta. Paramos turėjimo Klaipėdos krašte būtinybę NSDAP atveju lėmė ne bekompromisis siekis "atplėšti" kraštą nuo Lietuvos, bet siekis turėti gerokai vertingesnį įrankį, įgalinantį manipuliuoti Lietuvos politika.Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Vokietijos nacionalsocialistinė darbininkų partija (VNSDP; Nacionalistų partija; Nacių partija; Nazi Party; National Socialist German Workers' Party); Neumanno ir Sasso byla; Istoriografijos įvaizdis; Lietuvos ir Vokietijos santykiai.

ENThe article aims at verification of the images of the pro-Nazi orientations of the inhabitants of Klaipėda area in the thirties of the 20th century, which formed in the interwar propaganda discourse and in the Soviet Lithuanian historiography. The support of national socialism in Klaipėda area is analyzed, the reasons, which determined such support and the aims of German National Socialist Party when supporting the structures are described, the phases and particularities of adaptation of national socialism in Klaipėda area are distinguished. Three periods of support of National Socialism in Klaipėda area in the twenties and thirties can be distinguished, which differed by their reasons and intensity. The first period (from 1927 to 1933) characterized by the existence of individual, unorganized and not related groups of the NSDAP supporters. During the second period (from 1933 to 1935) organizations, identifying themselves with the NSDAP were formed. The third period (the end of 1938 – beginning of 1939) is identified with the activities with the organization Memeldeutsche Kulturverband. The common prerequisites for support of National Socialism in Klaipėda area rose from the sceptical view of Lithuania by the local inhabitants. There are no grounds to consider this support a desire to be a part of Germany. The strivings for return of Klaipėda was not a constant of the NSDAP policy with regard to Klaipėda area issues. The necessity for support of the NSDAP in Klaipėda area resulted not from the uncompromising striving for “snatching” the area from Lithuania, but rather for having a much more valuable tool, giving the possibility to manipulate Lithuanian politics.

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18576
Updated:
2018-12-17 12:18:05
Metrics:
Views: 42    Downloads: 11
Export: