Objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką ir subjektinių teisių užtikrinimo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką ir subjektinių teisių užtikrinimo vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of objective teacher’s right to a healthy and safe working environment and of security of subjective rights
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2011, Nr. 18 (2), p. 575-594
Keywords:
LT
Mokytojai / Teachers; Profesinis stresas; Standartizuota apklausa; Teisė į saugią ir sveiką darbo aplinką.
EN
Occupational stress; Right to a healthy and safe working environment; Right to healthy and safe working environment; Standardized survey; Teachers rights; Teachers' rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tarpdisciplininiu (sociologijos, edukologijos ir teisės) požiūriu nagrinėjama mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką problema. Skirtingų disciplinų bendradarbiavimas, sociologinis teisės objektų ir edukologijos informacijos tyrimas padėjo objektyviau atskleisti teisines socialinių technologijų kūrimo, suvienijant teisės ir kitų socialinių mokslų galimybes, disfunkcijas. Straipsnyje, remiantis empirinės studijos rezultatais, keliamas objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką įgyvendinimo užtikrinimo stebėsenos vertinimas. Jis atspindi kai kurias socialines teisines darbo teisės teisinio reguliavimo mechanizmo disfunkcijas, kylančias teisinio nihilizmo sąlygomis. Studija paremta masinės šalies mokytojų apklausos raštu rezultatais. Apklausos instrumento diagnostiniai konstruktai ir indikatoriai leidžia per mokytojų išsakytų subjektyvių vertinimų ir nuomonių prizmę, taip pat per „fakto tiesų“ atskleidimą spręsti, kaip ir kokiu lygiu Lietuvoje yra užtikrinama (arba neužtikrinama) konstitucinė mokytojų teisė į saugią bei sveiką darbo aplinką bei teisingą atlygį. Nagrinėjami konkretūs profesinės veiklos veiksniai, kontekstai ir rizikos šaltiniai, sukeliantys didesnį mokytojų profesinį stresą bei galbūt sudarantys prielaidas valdžios institucijų makroteisiniam nihilizmui bei viešai pateisinamam masiniam ir nuolatiniam darbuotojų teisių pažeidinėjimui. Interpretacijos ir hipotezės teisėmis straipsnio autoriai nurodo kai kurias konkrečias atitinkamo sektoriaus reformavimo ir jo teisinio reguliavimo tobulinimo gaires.Ši informacija įstatymų leidėjams ir teisės taikytojams atskleidžia objektyvų poreikį teisinio reguliavimo procesuose labiau vadovautis teisės socialinio sąlygotumo nuostatomis. Moksliniu požiūriu, atliktas tyrimas išryškina tam tikrą mokytojų socialinių teisių pažeidžiamumo lygmenį, nes dėl reikalingos reprezentatyvios informacijos stokos dažnai priimami netinkami sprendimai. [Iš leidinio]

ENIn the article the problem of teacher’s rights to a healthy and safe working environment is analyzed from the interdisciplinary (including sociology, education and law) point of a view. The cooperation between different disciplines including sociological analysis of law’s objects and educational information helped to reveal more objectively the legal dysfunctions, the creation of social technologies, combining the opportunities of legal and other social sciences. In the article, according to the results of empirical study, the evaluation of observation on security to realization teacher’s right to healthy and safe working environment is reflecting. The evaluation reflects some of the labor law in the legal regulation in the legal mechanism of the real social dysfunctions, resulting in circumstances of legal nihilism. The study is based on the results of a mass country-wide written survey of teacher’s. The diagnostic constructs and indicators of the survey instrument allow making the judgement on how and to what extent the teacher’s right to a healthy and safe working environment and right salary is secured/not secured in Lithuania from the perspective of subjective evaluations and opinions expressed by teachers, as well as through the disclosure of "truths of fact". The specific factors of occupational activities are analyzed, as well as contexts and risk sources, causing increased occupational stress of the teacher’s, possibly forming assumptions for the macro legal nihilism of the government that made the systematic and massive justify for the breach of teacher’s rights. Teachers suffer from emotional, psychic and physic exhaustion which develops till professional dezadaptation due to the increased pedagogical load and the shortage of deprivation, also because of inequitable and poor salary; lack of social climate in working environment, and lack of material support.Thus the problem of the legally social teacher’s security realization gains the character of inversion. In the environment where occupational activity is evaluated using inversion, establishes the most opium opportunities, to violate the rights of teachers as professional workers, ignoring the norms of social security. Teachers feel stress through no of interrelationships between them and pupil, or the work during the lesson as it has been expected, as well as not due to the relationships with the administration, but for absence of parents’ help and support to teachers. The analysis of sociological, educational and legal problem shows that teacher’s as worker’s rights in the country are potentially violated in massive and systemic way. They are not single, but arise from the problems of the country and it is education’s macro level, the context of legal adjustment, in which the profession of the teacher functions marginally. This information reveals the objective need for the legislators and jurists to refer to legal guidelines of social conventionality of the legal adjustment in processes of legal regulation. In a scientific point of a view, the accomplished analysis foregrounds some level of teacher’s social vulnerability, and proves that lack of needful representative information determines the initiation of inappropriate decisions. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29402
Updated:
2018-12-17 12:59:16
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: