Recent trends of the Lithuanian labour market and their managerial implications

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Recent trends of the Lithuanian labour market and their managerial implications
Alternative Title:
Lietuvos darbo rinkos pokyčiai bei jų įtaka įmonių valdymui
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2007, t. 1, Nr. 1, p. 55-73
Keywords:
LT
Darbo jėga; Darbo jėgos paklausa; Darbo jėgos mobilumas; Darbo jėgos valdymas.
EN
Labour force; Labour demand; Labour mobility; Labour management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami pastarųjų metų pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje bei jų pasėkoje atsiradę nauji vadybiniai iššūkiai Lietuvos įmonėms. Autoriai siūlo pagrindines priemones, kurios padėtų įmonėms su šiais iššūkiais kovoti. Darbo jėgos stygius išaugo dėl spartaus ekonomikos augimo, ko pasėkoje padidėjo privatus vidaus vartojimas, įtakojamas skolinimosi vajaus. Darbo jėgos stygius atsirado dėl natūralaus gyventojų sumažėjimo, ženklios emigracijos, bei žemesnio darbo jėgos aktyvumo lygio. Tai privedė prie augančios prekių apyvartos, laisvų darbo vietų augimo ir daugiau nei 10 proc. atlyginimo didėjimo kasmet. Šis naujas reiškinys verčia Lietuvos kompanijas kovoti su trimis naujais iššūkiais. Pirmasis - kaip surasti naujų darbuotojų esant darbo jėgos stygiui. Sumažėjus bedarbių kiekiui, ši gyventojų grupė nebegali užpildyti visų laisvų darbo vietų - įmonėms tenka naujų darbuotojų ieškoti tarp neaktyviųjų gyventojų, kurie net neieško darbo, arba net tarp emigrantų. Kitas iššūkis - kaip išsaugoti jau turimus darbuotojus. Įmonėms konkuruojant dėl darbuotojų, nebeįmanoma išvengti atlyginimų kėlimo, geresnių kompensavimo sistemų ar kitų papildomų motyvavimo priemonių. Taip pat ieškoma, kaip susidoroti su išaugusiomis darbo sąnaudomis. Tačiau augant atlyginimams, auga darbo kaštai taip mažindami įmonių konkurencingumą, nebent jos sugebėtų padidinti darbo produktyvumą tuo pačiu dydžiu. Vienintelis sprendimas šiam iššūkiui - suaktyvinti kapitalo formavimo investicijas. Norint kovoti su šiais iššūkiais, darbdaviai turi suprasti, kad darbuotojo darbo ir socialines sąlygos bei vadovavimo stilius vaidina vis didesnį vaidmenį.

ENThe article analyses changes of recent years in Lithuanian labour market and new managerial challenges arisen in result of them. The authors suggest tools that would help companies overcoming those challenges. Labour force deficit appeared due to rapid economic growth resulted in increased consumption of private sector and a drive of loans. Labour force deficit formed due to natural decrease of population, significant emigration, and lower activity level of work force. This stimulated growing turnover of goods, increased number of vacancies, and greater than 10 percent increase of wages per year. This new phenomenon makes Lithuanian companies facing with three new challenges. First, how to recruit new employees in conditions of labour force deficit. Reduced number of jobless people can not fill all vacancies; companies must look for new employees among non-active citizens, who do not look for a job, or even among emigrants. The next challenge is how to keep possessed employees. While companies compete for better employees, raise of salaries, better compensation systems, or additional motivation means are inevitable. In addition, companies must to overcome increased labour costs. But greater salaries mean higher labour costs, what reduces corporate competitiveness, unless companies are not able to increase job efficiency at similar amount. The only solution to overcome this challenge is to activate capital investments. Willing to overcome challenges employers, should understand that work and social conditions as well as management style perform a very important role.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16663
Updated:
2018-12-17 12:02:05
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: