Ekonominė integracija : teorija, ES politika ir procesai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominė integracija: teorija, ES politika ir procesai
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2008.
Pages:
343 p
Notes:
Dalykų rodyklė.
Keywords:
LT
ES; Ekonomikos reguliavimas; Ekonomikos valdymas ir strategija; Ekonominė integracija; Europos Ekonominė Bendrija; Globalizacija; Muitų politika; Plėtra; Politika; Prekybos liberalizavimas; Prekybos politika; Procesai; Regionų plėtra; Vystymasis; Europos Sąjunga (European Union).
EN
Development; EU; Economic integration; Economic management and strategy; Economic regulation; European Economic Union; European Union; Globalization; Regional development; Taxes policy; The policy; The processes; Trade liberalising; Trade policy.
Summary / Abstract:

LTNacionaliniai ekonominiai, socialiniai, politiniai procesai pasaulyje vis labiau siejasi, darosi neatskiriami. Kaip bendra erdvė, formuojasi regioniniai blokai, kurių vienas stipriausių pastaruoju laikotarpiu yra Europos Sąjunga (ES), kurios nare Lietuva tapo 2004 m. Šiame liberalėjančiame pasaulyje ir besiplečiančioje Europoje spartėja ivairiapusiai mainai, didėja informacijos srautai, todėl nemažėja Europos integracijos ekonomikos žinių poreikis. Šio vadovėlio tikslas – padėti universitetų studentams, mokyklų mokiniams pažinti Europos ekonominės integracijos procesus mažoje šalyje, Europos ekonominės sistemos kūrimąsi ir funkcionavimą po Antrojo pasaulinio karo, šiuolaikinę ES ekonomikos politiką, jos pasekmes, valdymo problemas ES plėtros sąlygomis. Vadovėlį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje analizuojama regioninių ekonominių asociacijų globaliosios ekonomikos terpėje teorija: ekonominė globalizacijos samprata, regioninės ekonominės asociacijos, jų formos, kaita, prekybos liberalizavimo efektai, laisvosios prekybos erdvės, muitų sąjungos ir bendrosios rinkos kūrimo teorija ir praktika. Antroje dalyje aptariama Europos ekonominė integracija XX a. 6-ąjj – 10-ąjj dešimtmetį, Europos ekonominės integracijos tendencijos po Antrojo pasaulinio karo, ekonominė raida XX a. 9-ąjj dešimtmeti ir bendrosios rinkos kūrimas Europos Sąjungoje, Rytų plėtros procesai ir problemos. Trečioje dalyje pateikiama Europos liberalizavimo bei reguliavimo ekonomika ir politika paskutiniais praėjusio amžiaus dešimtmečiais ES plėtros sąlygomis.

ENNational economic, social and political process are gradually becoming interrelated and integrated. Regional blocs with the European Union, which Lithuania joined in 2004, recently being one of the strongest of which, are forming as a common space. Within this world getting more liberal and Europe expanding, various exchanges gaining pace, information flows are increasing thus pushing up the need for economic knowledge of European integration. The aim of this textbook is to help university students, school children to perceive European economic integration processes in a small country, the development of the economic system of Europe and its functioning after WWII, contemporary EU economic policies, their outcomes, administration problems under EU development conditions. The textbook consists of three parts. The first part analyses the theory of global economy of regional economic associations: the concept of economic globalisation, regional economic associations, their forms, changes, effects of trade globalisation, areas of free trade, custom unions and the theory and practice of the common market development. The second part discusses economic integration in the 6th–10th decades of the 20th c., tendencies in European integration after WWII, economic development in the 9th decade of the 20th c. and establishment of the common market in the European Union, process and problems of eastern development. The third part presents the European liberalisation and regulation economy and politics in the last decades of the 20th c. under EU development conditions.

ISBN:
9789955124320
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24847
Updated:
2014-02-28 19:59:13
Metrics:
Views: 13
Export: