Esė apie skirtingus kūnus : kultūra, lytis, seksualumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Esė apie skirtingus kūnus: kultūra, lytis, seksualumas
Publication Data:
Vilnius : Apostrofa, 2007.
Pages:
287 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama šiuolaikinių kultūrinių ir socialinių teorijų plėtra tokių postdisciplininių mokslų kaip lyčių studijų, feminizmo, maskulinizmo studijų, queer teorijos, kultūrinės studijos kontekste. Tai daugialypė studija, pabrėžianti ir socialinės teorijos pokyčius postmodernioje epochoje, ir lokalinius šiuolaikinės Lietuvos gyvenimo įvykius bei atsitiktinumus. Autorius daug dėmesio skiria seksualumo, lyties, galios, erdvės problematikai, taip pat masinės komunikacijos priemonėms, jų įtakai kultūrai. Kreipiamas dėmesys į subjektą ir individualią tapatybę, marginalizuotas Lietuvos visuomenės grupes. Susitelkdama ties šiuolaikine kultūrine bei socialine teorijoms ir taikydama jas konkretiems, bet itin apleistiems Lietuvos visuomenės bei kultūros aspektams analizuoti, ši knyga prisideda prie lyčių bei seksualumo tyrinėjimų ir kultūrinių studijų Lietuvoje.

ENThe book analyzes the development of modern cultures and social theories in the context of such post-disciplinary sciences as studies of sexes, feminism, masculinism, the queer theory and cultural studies. This is a multipartite study, also stressing the changes in the social theory of the postmodern era and the local events and coincidences in the life of the modern Lithuania. The author dedicates a significant amount of attention to the problems of sexuality, gender, power, space, the mass media and its influence on culture, as well as to the subject and individual identity, marginalized groups of the society of Lithuania. Drawing the essential attention to the modern cultural and social theories and applying them for analyzing of specific, but forlorn aspects of the society and culture of Lithuania, the book contributes to the studies of sexes, sexuality and culture in Lithuania.

ISBN:
9789955605355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13485
Updated:
2013-04-28 17:42:59
Metrics:
Views: 115
Export: