Petro Gotlybo Milkaus verstos giesmės Prūsijos Lietuvos oficialiajame evangelikų liuteronų giesmyne: kiekybinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petro Gotlybo Milkaus verstos giesmės Prūsijos Lietuvos oficialiajame evangelikų liuteronų giesmyne: kiekybinis aspektas
Alternative Title:
Hymns translated by Peter Gottlieb Mielcke in the Official Hymn Book for Prussian Lithuania's Evangelical Lutherans: quantitative aspect
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 85, p. 98-116
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių raštija; Petras Gotlybas Milkus (Peter Gottlieb Mielcke); Evangelikai liuteronai; Giesmynai; Jonas Berentas (Johann Behrendt); Švietėjai; Educators; Lithuanian writings; Evangelical Lutherans; Hymn books.
Keywords:
LT
Evangelikai liuteronai / Evangelical Lutherans; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Lietuvių raštija; Petras Gotlybas Milkus (Peter Gottlieb Mielcke); Švietėjai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Petro Gotlybo Milkaus (Peter Gottlieb Mielcke, 1695–1753) indėlis į Jono Berento (Johann Behrendt, 1667–1737) giesmyno Iß naujo pérweiʒdėtos ir pagérintos Gieſmû=Knygos (Karaliaučius, 1732, 1735 ir kt.) giesmių repertuarą kiekybiniu aspektu, be to, aptariama Milkaus verstų giesmių recepcija vėlesnėse Prūsijos Lietuvos oficialiojo evangelikų liuteronų giesmyno redakcijose ir leidimuose. XVIII–XX a. giesmynų repertuaro analizė atskleidė, kad svariausiai Milkaus giesmėmis buvo papildytas pirmasis Berento giesmių rinkinio leidimas, o kai kuriuose vėlesniuose leidimuose viena Milkaus versta giesmė buvo priskirta Adomui Frydrichui Šimelpenigiui (Adam Friedrich Schimmelpfennig, 1699–1763). [Iš leidinio]

ENThe article analyses the contribution made by Peter Gottlieb Mielcke (1695–1753) to the repertoire of hymns in Johann Behrendt’s (1667–1737) hymn book Iß naujo pérweiʒdėtos ir pagérintos Gieſmû=Knygos (Königsberg, 1732, 1735, etc.) from the quantitative point of view. It also discusses the inclusion of the hymns translated by Mielcke in the later editions and versions of the Official Hymn Book for Prussian Lithuania’s Evangelical Lutherans. The analysis of the repertoires of hymns comprising the hymn books of the 18th–20th century shows that Mielcke made the most significant input into the first edition of Behrendt’s hymn book. Besides, there was a hymn translated by Mielcke and erroneously attributed to Adam Friedrich Schimmelpfennig (1699–1763) in certain subsequent editions of the hymn book. [From the publication]

DOI:
10.35321/all85-05
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94027
Updated:
2022-03-28 20:03:11
Metrics:
Views: 10
Export: