Justinas Staugaitis : vyskupas, politikas, tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Justinas Staugaitis: vyskupas, politikas, tautos dvasios ir valstybės puoselėtojas
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011.
Pages:
454 p
Series:
Vasario 16 Akto signatarai Žemaitijoje
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
J. E. Telšių Vyskupo Jono Borutos SJ žodis — Pratarmė — Lietuva, skęstanti politikos ūkuose — „Kur bakūžė samanota...“ — Pirmą kartą iš namų — Svajonėse - gimnazijos šviesa — Lietuvos šviesuomenės kalvėje - Marijampolės gimnazijoje — Seinų kunigų seminarijoje — Kunigo keliu: nuo „tamsaus Alytaus“ iki Mozūrų ir Balbieriškio — Atsisveikinimas su Nemuno kraštu. Varšuva — Pagaliau vėl Tėvynėje — „Sugrįžęs į Lietuvą, jau neturėjau pajėgų jos palikti“ — Katalikų spaudos leidimo baruose — Didysis karas ir Lietuvos vargai — Pirmieji laisvės spinduliai — Pavojingi geopolitikos vingiai. Antroji valstybės konferencija — Steigiamasis Seimas — J. Staugaitis Pirmajame ir Antrajame Seime — Apaštalų sostas ir Lietuva — Pirmasis Telšių vyskupas — Po Žemaitijos dangum — Leidos saulė už žemaičių kalvų... — Literatūra — Vardų rodyklė.
Keywords:
LT
"Žiburio" draugija; Katalikų spauda; Lietuvos bažnytinė provincija; Marijampolės gimnazija; Politikas; Seinų kunigų seminarija; Telšių vyskupija; Vasario 16-osios akto signataras; Vyskupas; Vytautas Staugaitis.
EN
"Žiburys" society; Bishop; Catholic press; Gimnasium of Marijampolė; Lithuanian ecclesiastical province; Politician; Priests seminary of Seinai; Roman Catholic Diocese of Telšiai; Roman Catholic bishop; Signatory of the Act of February 16; Signatory of the Act of Independence of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTMonografija padeda pažinti Lietuvos istoriją tokią, kokia ji buvo - su visomis politinėmis kultūrinėmis srovėmis ir jų veikėjais. Knygoje atskleidžiamas Vasario 16 Akto signataro Justino Staugaičio įžvalgumas, jo veikla steigiant švietėjišką „Žiburio“ ir ekonominę „Žagrės“ draugijas, redaguojant lietuvišką spaudą. Kunigas Justinas Staugaitis, būdamas Lietuvos Valstybės Tarybos nariu, Steigiamojo ir vėlesnių seimų pirmininku ir vicepirmininku, daug prisidėjo prie valstybės teisinės bazės kūrimo, Laikinosios Konstitucijos, Žemės reformos ir kitų svarbių įstatymų rengimo, jų priėmimo.

ISBN:
9785420016923
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28554
Updated:
2021-01-27 19:43:42
Metrics:
Views: 83
Export: