Telšių vyskupas koadjutorius Liudvikas Povilonis visų Telšių vyskupų biografijų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Telšių vyskupas koadjutorius Liudvikas Povilonis visų Telšių vyskupų biografijų kontekste
Alternative Title:
Bishop coadjutator of Telšiai Liudvikas Povilonis in a context of biographies of all Bishops of Telšiai
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2011, Nr. 42, p. 44-73. Telšių vyskupijai - 85 metai
Keywords:
LT
Arkivyskupas Liudvikas Povilonis; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Telšiai; Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Bažnyčia / Church.
Summary / Abstract:

LTTelšių vyskupijos 85-erių metų istorijoje ryškūs vėlesnio Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus arkivyskupo Liudo Povilonio, kaip kunigo (1949-1960) ir vyskupo augziliaro (1969-1973), veiklos pėdsakai. Tačiau šio ganytojo, vieno žymesnių sovietmečio priespaudos metais vyskupų, išsami ir tiksli biografija nebuvo parašyta net jam iškeliavus amžinybėn 1990 m. Tada oficialus Lietuvos katalikų informacinis leidinys „Katalikų kalendorius-žinynas 1991“ išspausdino ne Kauno arkivyskupijos kurijos parengtą nekrologą, o Vakarų Europos lietuvių žurnalo „Krivūlė“ Vatikano radijo lietuvių kalba redakcijos parengtą pranešimą. Žinoma, tą pranešimą rašė remdamiesi ne autentiškais Kauno arkivyskupijos kurijos dokumentais, o tik žodine informacija, t. y. Romoje gyvenančių kunigų prisiminimais. Šiame straipsnyje siekta, remiantis Kauno arkivyskupijos kurijos archyve esamais 2010 m. atgautais arkivyskupo L. Povilonio asmens bylos dokumentais, patikslinti minėtame nekrologe ir vėlesnėse publikacijose pasitaikiusius netikslumus. Šiais 2011 m. minint dabartinės Telšių vyskupijos įkūrimo 85-metį, plačiau apžvelgsime arkivyskupo, kaip kunigo, vėliau – vyskupo, pirmuosius žingsnius Telšių vyskupijoje ir trumpai jo, kaip Kauno arkivyskupijos apaštalinio administratoriaus, veiklą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Arkivyskupas Liudvikas Povilonis; Biografija; Lietuvos Katalikų Bažnyčia Sovietmečiu; Lietuvos Katalikų Bažnyčia ir Telšių vyskupijos istorija; Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir Telšių vyskupijos istorija; Lietuvos Katalikų Bažnyčia sovietmečiu; Pastoracinė teologija; Archbishop Liudvikas Povilonis; Biography; Catholic Church of Lithuania during Soviet period; History of Catholic Church of Lithuania; History of Catholics Church of Lithuania; History of diocese of telšiai; Pastoral theology.

ENThere are some bright allusions of practice of Liudas Povilonis as priest (1949-1960) and bishop auxiliary (1969-1973) (later he has became apostolic administrator of archdiocese of Kaunas) in history ofpast 85 years of diocese of Telšiai. However there was no accurate and detailed biography of L. Povilonis (one of most eminent bishops of the period of soviet occupation) published even on the occasion of his leaving to eternity in 1900. Then the official edition of Catholics of Lithuania "Katalikų kalendorius žinynas 1991" instead of obituary prepared by Curia of archdiocese of Kaunas has published the report from "Krivūlė" (a magazin of Lithuanian of Western Europe), which was prepared in Lithuanian by editorial office of radio of Vaticana. Obviously, that publication was on the ground of memories ofpriests living in Rome, not based upon authentic documents of Curia of Kaunas. The aim of this work is to specify some uncertainties, which have appeared in obituary (mentioned earlier) and some other later publications, according to official personal files I of archbishop L. Povilonis which were retrieved in 2010 by Curia of archdiocese of Kaunas. In addition to this, on the occasion of 85 year anniversary of diocese of Telšiai, to review the performance of L. Povilonis as priest and bishop of Telšiai. Finally the practice of L Povilonis as apostolic administrator of archdiocese of Kaunas will be reviewed briefly. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45416
Updated:
2019-02-28 21:49:53
Metrics:
Views: 44    Downloads: 2
Export: