Arkivyskupas Pranciškus Karevičius: teisybės ieškotojas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arkivyskupas Pranciškus Karevičius: teisybės ieškotojas
Alternative Title:
Archbishop Pranciškus Karevičius: the truth seeker
In the Journal:
Soter. 2012, 44 (72), p. 41-55
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas paskutinio Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus darbui 1914-1926 m. aptarti ir įvertinti. Nagrinėjamas darbas Bažnyčios lituanizacijos srityje, vyskupo pozicija vokiečių okupacinės valdžios atžvilgiu ir santykiai su Šventuoju Sostu. Pamažu lietuvių kalba įsitvirtino sielovadoje, vyskupijos administracijoje, parapijose, vienuolijose. Gindamas lietuvių tautinius interesus ir politinius siekius, vyskupas nevengė griežtesnių pasisakymų, drąsiai reiškė savo nuostatą dėl vokiečių okupacinės valdžios ir Šventojo Sosto. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Arkivyskupas Pranciškus Karevičius; Bažnyčios istorija; Lietuvos bažnytinė provincija; Vyskupas P. Karevičius; Archbishop Pranciškus Karevičius; Bischop P. karevičius; History of Lithuanian Catholic Church; Lithuanian ecclesiastical province.

ENThe article aims to discuss and evaluate the work of the last bishop of Samogitia Pranciškus Karevičius in 1914-1926. It focuses on his work in the sphere of Lithuanization of the Church, the position of the bishop in respect of the German occupation government and his relations with the Holy See. tte Lithuanian language gradually established its positions in spiritual education, the diocesan administration, parishes, and monastic life. In defence of the Lithuanian national interests and political aspirations, the bishop did not abstain from strict comments and did not hesitate to express his position in respect of the German occupation government and the Holy See. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44700
Updated:
2018-12-17 13:25:19
Metrics:
Views: 45    Downloads: 5
Export: