Vyrų pasaulis : vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje
Alternative Title:
It's man's world: men and wounded masculinities in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2011.
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lyčių studijos; Posovietinė Lietuva; Socialinė atskirtis; Vyriškumas; Vyriškumo žaizda; Gender studies; Masculinity; Post-communist Lithuania; Social exclusion; Wound of masculinity.
Contents:
Pratarmė — Banalus vyriškumas, emocijos, mimikrija: teorinės ir metodologinės pastabos — Vyrai ir vyriškumo studijos — Vyrai ir socialinė atskirtis — Darbininkai vyrai ir socialinis kentėjimas — Alternatyvūs vyriškumai ir lietuvių tauta — Vyriškos nostalgijos Lietuvos kaime — Vyro kūnas ir vyriškumo praktikos — Sporto klubo etnografija: šarvuoti vyrų kūnai — Pagyvenusių vyrų kūno ir vyriškumo trajektorijos — Vyrų seksualumas — Tarp hegemoninio ir subordinuoto seksualumo formų — Seksualiniai sekso darbuotojo scenarijai — Pagyvenusių vyrų seksualumas — Trapus vyriškumas šeimoje — Vyriškumas ir tėvystė: Lietuvos vyrai tėvystės atostogose — Egalitarinės šeimos labirintuose: Lietuvos vyrų ir moterų užimtumas namie — Sužeisti vyrai populiariojoje kultūroje — Lietuviškas protesto vyriškumas: keletas vizualinės sociologijos pastabų — Apie mazochistinius vyrus, šleikštulį ir senas moteris: vyriškumas šiuolaikinėje lietuvių poezijoje — Pasibjaurėtinas vyriškumas ir vyro kūnas lietuvių kine — Apibendrinimas: Nerimastingo vyriškumo erdvės ir kas toliau? — Summary — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Posovietinė Lietuva; Socialinės problemos / Social problems; Socialinės teisės / Social rights; Vyriškumas; Vyriškumo žaizda.
EN
Gender studies; Masculinity; Post-communist Lithuania; Social exclusion; Wound of masculinity.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta vyriškumo problematikai. Šis veikalas tai – detalus sociologinis ir etnografinis žvilgsnis į tai, kaip skirtingos vyrų grupės socialiai konstruoja, išgyvena ir patiria vyriškumą ir kokie vyriškumo ženklai dominuoja viešojoje Lietuvos sferoje. Knygoje tiriamos vyriškumo patirtys, reprezentacijos ir praktikos, keliami klausimai susiję su skirtingo amžiaus, šeiminio statuso, pasaulėžiūros, seksualinės orientacijos vyrų vyriškumu. Šie ir kiti klausimai susiję su platesne tapatybės problema. Jie neišvengiamai atliepia ir Lietuvos posovietinės maskulinistinės valstybės problemas. Knygos pavadinime esanti sąvoka „žaizdos vyriškumas“ reiškia ir įžeistą, ir sužeistą, ir kraujuojantį vyriškumą posovietinėje Lietuvoje. Pirmoje knygos dalyje koncentruojamasi į subjektyviai suvokiamą socialinę vyrų atskirtį. Teigiama, kad šalia totalinės socialinės atskirties egzistuoja ir subjektyvi socialinė atskirtis. Antroje dalyje analizuojamos įtampos, kurias vyrai patiria išgyvendami savo kūną ir naudodami jį vyriškumo praktikoms. Trečioje dalyje pereinama prie vyriškumo ir seksualumo santykio analizės. Dėmesys sutelkiamas į norminių ir nenorminių seksualumo formų dinamiką. Ketvirtoje dalyje persikeliama į šeiminio gyvenimo sferą ir susitelkiama į trapų vyriškumą šeimoje. Terminas „trapus vyriškumas“ reiškia ir nuolatinį sąmoningą ar nesąmoningą mėginimą įrodyti vyriškumo svarbą, ir priešinimąsi lyčių normoms. Penktoje knygos dalyje diskutuojama apie vyriškumo reprezentacijas ir vaizdinius skirtinguose kultūros tekstuose: nuotraukose, poezijoje ir kine.

ENThe book is devoted to the issue of masculinity. This work is a detailed social and ethnographic insight into the way various groups of males socially construct, live and experience their masculinity and the signs of masculinity, which prevail in the Lithuanian public field. The book analyses experiences, representations and practices of masculinity, issues related to the masculinity of males of various ages, family status, worldview and sexual orientation. These and other issues are related to a wider problem of identity. They inevitably reflect problems of Lithuania as a post-Soviet masculine state. The concept “injured masculinity” in the name of the book means an injured, hurt and bleeding masculinity in the post-Soviet Lithuania. The first part of the book is concerned with a subjectively perceived social exclusion of men. It claims that subjective social exclusion exists along with the total social exclusion. The second part analyses the tension men face when experiencing their body and using it for masculinity practices. The third part analyses the interaction of masculinity and sexuality. Attention is paid to the dynamics of standard and not standard forms of sexuality. The forth part deals with family life and concentrates on the fragile masculinity in the family. The term “fragile masculinity” means continuous conscious and unconscious efforts to prove the importance of masculinity and resistance against gender standards. The fifth part of book discusses masculinity representations and images in texts of various cultures: pictures, poetry, and cinema.

ISBN:
9789955234340
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28535
Updated:
2021-01-26 20:50:12
Metrics:
Views: 107
Export: