Socialinių darbuotojų požiūris į socialinį darbą su socialinės rizikos šeima lyčių lygybės aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų požiūris į socialinį darbą su socialinės rizikos šeima lyčių lygybės aspektu
Alternative Title:
Social workers’ attitudes toward social work with risk families in connection with gender equality issues
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2014, t. 13, Nr. 2, p. 192-203
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Lyčių lygybė; Socialinės rizikos šeima; Lyčių lygybė socialinio darbo praktikoje; Lyčių lygybės įgyvendinimo galimybės; Lyčių lygybės įgyvendinimo trukdžiai.
EN
Gender equality; Family at risk; Gender equality in social work practice; Possibilities and obstacles for ensuring gender equality in families at risk.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų požiūrį į lyčių lygybę socialinės rizikos šeimose. Pusiau struktūruoto interviu metu apklausti kriterinės atrankos būdu atrinkti aštuoni socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis. Teorinė ir empirinė duomenų analizė atskleidė, kad lyčių lygybė yra suprantama kaip pareigų ir atsakomybės pasidalijimas, atsižvelgiant į asmens gebėjimus ar pomėgius, nesukeliant nė vienai pusei diskomforto jausmo. Socialinio darbo praktikoje yra svarbu integruoti lyčių aspektą profesinėje veikloje, nes lyčių lygybė šeimoje yra vienas iš šeimos gerovės rodiklių. Socialinis darbuotojas turi galimybes skatinti pozityvias permainas šeimoje ir visuomenėje. Lyčių aspekto integravimas vyksta derinant prevencijos ir intervencijos veiklos kryptis. Tyrimo duomenys atskleidė, kad socialiniai darbuotojai tik iš dalies sieja socialinio darbo praktiką su lyčių lygybės aspektu. Lyčių lygybė yra sudėtingas klausimas daugumoje šeimų ir praktiškai neišsprendžiamas socialinės rizikos šeimose. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad informantai nesieja savęs kaip socialinio darbuotojo nei su lyčių lygybės ideologijos skleidėjo visuomenėje, nei su lyčių lygybės pagalbininko šeimoje vaidmeniu. Svarstomos lyčių lygybės įgyvendinimo galimybės yra pateikiamos daugiau teoriniu lygmeniu, nei išplaukiančios iš profesionalios socialinio darbo praktikos patirties. [Iš leidinio]

ENThe article is based on research which aims to find out the attitudes of social workers toward gender equality. Research questions are the following ones: what are social workers’ attitudes to gender equality in families and families at risk? What are the main obstacles in implementation of gender equality in families at risk? What are possibilities for implementation of gender equality in families at risk? In order to answer the research questions and to meet the research goal, qualitative research was done. Eight social workers, who work with families at risk, were interviewed using a semi-structured interview. Content analysis was used to analyse research data. Gender equality is understood as a division of duties and responsibilities according to person’s needs, abilities and interests, not causing discomfort sense to another person. Gender equality issue in social work practice is important, because gender equality is one of the main prerequisites for general wellbeing of the family. A social worker could influence positive changes in families and society concerning gender issue threw prevention and intervention. Research data shows that research participants see little relation between social work and gender equality issue. Gender equality is a hot question in most of the families and almost impossible in families at risk. The main obstacles are negative attitudes of clients, too big requirements to mother/wife, attitudes of other institutions (police, day care centres), discriminating and unjust social system, competences of social workers, lack of information about gender equality and lack of time for work with clients.Research participants define various possibilities for ensuring gender equality in families: information provision and education of society, cooperation with other institutions, prevention and intervention to families and its member. However, research data shows that social workers do not see themselves as important agents in gender equality field. Possibilities for ensuring gender equality are discussed more on theoretical level than based on professional experience. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63363
Updated:
2018-12-17 13:56:11
Metrics:
Views: 67    Downloads: 20
Export: