Agresyvumo raiška Lietuvos skinhedų ir ekstremalių futbolo sirgalių (ultrų) subkultūrose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Agresyvumo raiška Lietuvos skinhedų ir ekstremalių futbolo sirgalių (ultrų) subkultūrose
Alternative Title:
Expression of aggression of Lithuania’s skinheads and extreme football fans ultra’s
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2012, Nr. 3 (69), p. 47-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Agresyvumas; Skinhedas; Subkultūra; Ultra; Aggression; Skinhead; Subculture; Ultra.
Keywords:
LT
Agresyvumas; Skinhedas; Subkultūra; Ultra; Žiniasklaida / Media.
EN
Aggression; Skinhead; Subculture.
Summary / Abstract:

LTJaunimo agresyvumo klausimas visada domino visuomenę. Jaunimas – mūsų tautos ateitis, todėl turime skirti pakankamai dėmesio jo vertybinių nuostatų ir pasaulėžiūros formavimuisi. Agresyvumo raiška dažnai atsiranda neformaliose jaunimo grupėse ir itin dažnai visuomenės yra priskiriama nacionalistinių pažiūrų skinhedų (kitaip skinų, skustagalvių) ir ekstremalių futbolo sirgalių (ultrų) subkultūrų dalyviams. Tačiau ar pagrįstai? Norėdami tai išsiaiškinti, pirmiausia patys turime pažinti šias subkultūras, nebijoti arčiau prisiliesti prie jų idėjų, suprasti šių grupių vertybines nuostatas, ideologiją. Literatūros šaltiniuose medžiagos analizuojamų subkultūrų tematika randama nedaug, taip pat trūksta šių neformalių grupių agresyvumo analizės. Tyrimo tikslas: atskleisti jaunimo agresijos priežastis neformaliose (Lietuvos nacionalistinių pažiūrų skinhedų ir ekstremalių futbolo sirgalių – ultrų) jaunimo grupėse, jas išanalizuoti ir aprašyti. Pusiau struktūrizuotas interviu tyrimas atliktas dviejuose Lietuvos miestuose, neformalaus jaunimo pamėgtose laisvalaikio praleidimo vietose. Tyrime dalyvavo 6 Lietuvos nacionalistinių pažiūrų skinhedai ir 5 ekstremalūs futbolo sirgaliai – ultros. Tyrimo rezultatai parodė, jog tiriamosios jaunimo grupės turi agresyvumo požymių, pasireiškiančių visuomenės ir subkultūros normų sankirtoje. Agresija jaunimo subkultūrose gali būti priemonė tikslui pasiekti.Tačiau šių neformalių jaunimo grupių dalyviai smerkia nusikalstamą elgesį, o už tam tikrus nusižengimus subkultūros narys gali būti pašalintas iš jaunimo grupės. Tyrimas atskleidė, jog dažnai visuomenės stigmatizuojami analizuojamų subkultūrų nariai yra normalūs, stiprias vertybines orientacijas ir nuostatas turintys jaunuoliai. Pasirinkta neformali grupė jiems ne tik laisvalaikio leidimo forma, bet ir gyvenimo būdas. Subkultūroje dominuojančios vertybės, susiformavusios pažiūros ar nuostatos – neatsiejamos nuo kasdieninio gyvenimo, o visuomenės nuostatoms tiek skinhedų, tiek ekstremalių futbolo sirgalių – ultrų subkultūrų atžvilgiu didelės reikšmės turi ne tiesioginė patirtis (bendravimas, susidūrimas su jais), o žiniasklaida ir aplinka, iš kurios visuomenė perima informaciją. [Iš leidinio]

ENAggression is one of the heaviest illnesses of our social life which actively aggravates in the modern society and becomes inseparable part of our life. According to the psychoanalytical model of aggression created by S. Freud and adherents of the biological theory which states that aggression is a consequence of frustration, destruction and instinct of death, a sociological research has shown that the youth aggressiveness takes a form of unsatisfied wishes, reaching one’s ideals, lack of self-expression. It can also be influenced by catharsis – when negative emotions are transferred to another object. The paper analyses youth aggressiveness as well as public attitude formed by the mass media towards the members of subcultures of skinheads and football fans (so-called ultras). The aim of this research is to reveal, sift and describe youth aggressiveness reasons in Lithuania subcultures such as skinheads (nationalist attitude) and ultras (extreme football-fans). The research of semi-structured interview took place in two Lithuania cities, in leisurely places beloved by mentioned youth subcultures. 6 skinheads and 5 ultras took part in the research. It is believed that the members of those subcultures are too much stigmatized in the society which, being unaware of their moral values and subculture ideology, very often gives to them unjustified labels of aggressiveness, xenophobia and racism.The research based on analysis of semi-structured interviews with members of these sub-cultures has revealed that they do not take aggressive attitude towards the particular nation or race; however, they express their strong positions as to cultural, political and social integration of other national minorities residing in Lithuania. The method of research was deep structural interviews which were aimed at comparison of patriotic youth’s members of the subcultures of skinheads and football fans ultras Moral values, ideals and motives for joining a particular subculture, as well as expression of masculism and patriotism in these subcultures are normal for young people with strong moral values, sometimes breaking the rules as the majority of modern young people do. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43762
Updated:
2022-11-07 15:44:39
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: