Edukacijos per sportą kritika sociologiniu požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukacijos per sportą kritika sociologiniu požiūriu
Alternative Title:
Critique of education through sport from sociological point of view
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 2 (64), p. 2-10
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy; Sportas / Sport; Ugdymas / Education; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pasitelkus mokslinės literatūros šaltinių sisteminės apžvalgos, dokumentų analizės ir lyginamosios analizės metodus, išanalizuoti edukaciją per sportą sociologiniu požiūriu. Tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: 1) aptarti edukaciją per sportą ir jos ribas sociologiniu požiūriu; 2) išanalizuoti sporto lauke reprodukuojamas vertybes ir stereotipus, jų sklaidą visuomenei edukacijos per sportą metu. Formaliojo švietimo kontekste edukacijos per sportą užduotis – supažindinti jaunimą su skirtingomis sporto šakomis, jų taisyklėmis, galiausiai suteikti pakankamą fizinį aktyvumą, išmokyti derinti protinį ir fizinį krūvį siekiant subalansuoto asmenybės vystymosi. Sociologiniu požiūriu tokia edukacijos per sportą traktuotė vis dėlto gana ribota, nes neatsižvelgiama į neformalią edukacijos per sportą pusę, neaptariami neigiami dalykai ir stereotipai, egzistuojantys sporto lauke, neįvertinama jų sklaida per sportą visuomenėje ir dėl to besirandantys nepageidautini socialiniai vaidmenys ar kultūrinės elgsenos formos. Sportas, kaip socialinė sistema, rodo visuomenėje egzistuojančius galios santykius. Kitaip sakant, akumuliuodamas ir transformuodamas įvairias kultūros normas, sportas padeda reprodukuoti įvairias veiklos formas.Tiriant edukaciją per sportą sociologiniu požiūriu reikia tirti ne tik edukacinės sistemos tikslingai siekiamas perduoti vertybes bei įgūdžius, bet ir neformaliais būdais perduodamas vertybes bei stereotipus. Sportas skatina įvairių kultūrinių ir socialinių elgsenų perėmimą, šis perėmimas pasireiškia ne tik sportuojant, bet ir žiūrint rungtynes. Dalyvaujant sporto lauke internalizuojamos ne tik pageidautinos vertybės, bet ir nepageidautini stereotipai. Straipsnyje gilinamasi į sporto ir vertybių (kilnus elgesys; patriotiškumas ir nacionalizmas; lyderystė ir komandinis darbas) bei sporto ir stereotipų (vertybinis nuosmukis, sporto komercializacija; sportas ir nelygybė; sportas ir agresija; sportas ir netolerancija; sportas ir lyčių stereotipai) santykį, aptariama, kaip edukacinė sporto funkcija prisideda prie jų sprendimo ar kūrimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sociologija; Sportas; Sportas ir stereotipai; Sportas ir vertybės; Sporto edukacija; Stereotipai; Ugdymas; Vertybės; Education; Education through sport; Sociology; Sport; Stereotypes and sport; Values and sport.

ENThe article aims at examining education through sport from sociological point of view. To achieve the aim of the article following tasks were raised: to discuss education through sport and its limits in sociological point of view; to analyze values and stereotypes being reproduced in the field of sport and its dissemination to society during the education through sport. [...] In the context of formal education, education through sport has the task to introduce youngsters to different sports, its rules, and finally to provide enough physical activity, in order to combine mental and physical activity for a balanced personality development. [...] Sociology researches education as a social process, through which knowledge, experience and particular values are being transferred to society. [...] Examining education through sport the sociological approach raises the question: how do values existing in the field of sport contribute to shaping society, it requires to study an educational system deliberately sought to transfer the values and skills, as well as informal ways of transmission of values and stereotypes. [...] The article focuses on the relation between values and sport and the relation between sport and stereotypes. The article discusses how the education through sport contributes to escalation or de-escalation of these aspects. One of the main tasks of sociology researching education through sport is to understand how sport contributes to the existing inequalities, its reproduction and consolidation in society. Broader understanding of education through sport might help to avoid unacceptable consequences. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34342
Updated:
2022-11-07 15:43:55
Metrics:
Views: 45    Downloads: 4
Export: