Lietuva 1939-1940 metais : kursas į valstybės reguliuojamą ekonomiką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuva 1939-1940 metais: kursas į valstybės reguliuojamą ekonomiką
Publication Data:
Vilnius : LII leidykla, 2002.
Pages:
264 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Klaipėdos netekus: Klaipėdos kraštas ir Lietuvos ekonomika; Finansiniai sukrėtimai; Ekonominio gyvenimo stabilizacija — Antrajam pasauliniam prasidėjus: Užsienio prekybos ir finansinės problemos; Vilniaus atgavimo rūpesčiai; Pramonės ir žemės ūkio situacija — Naujos žemės reformos klausimas: Debatai spaudoje; Valdžios abejonės — Kursas į valstybės reguliuojamą ekonomiką: Naujos nuostatos ekonominėje politikoje; Užsienio prekyba; Diskusijos dėl kooperacijos ir valstybinių akcinių bendrovių; Lietuvos industrializacija: nauji senos problemos aspektai; Ekonominių santykių valstybinis reguliavimas; Nacionaliniai prieštaravimai ir ekonominė politika — Ekonominė padėtis 1940 metais: Kuro krizė; Nauji užsienio prekybos prioritetai — Baigiamosios pastabos — Asmenvardžių rodyklė — Summary.
Keywords:
LT
Ekonomika; Energetika; Industrializacija; Lietuva; Pirmoji Lietuvos Respublika; Pramonė; Prekyba; Reguliavimas; Valstybė; Žemės ūkis.
EN
Agriculture; Controled economy; Economy; Energy; Industrialisation; Industry; Lithuania; State; The First Republic of Lithuania; Trade.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama Lietuvos ūkio situacija 1939–1940 metais ir valdžios veiksmai neutralizuojant neigiamus Klaipėdos krašto netekties (1939 m. kovas) bei Antrojo pasaulinio karo (1939 m. rugsėjis) padarinius šalies ūkiui. Be konkrečios gyvenamojo momento analizės, monografijoje itin daug dėmesio skirta bendriesiems ekonominės politikos principams ir tikslams. Susidūrusi su naujomis tarptautinio, vidaus ir ūkinio gyvenimo realijomis, valdžia pasuko ekonomikos valdymo centralizavimo ir ekonominių santykių valstybinio reguliavimo keliu. 1939 m. pabaiga – 1940 m. pradžia, nepaisant Lietuvos tarptautinės padėties tragizmo ir sunkios ekonominės situacijos, buvo didelių statybų ir dar didesnių planų laikotarpis. Šalies ūkio modernizavimas, ją suprantant pirmiausia kaip industrializavimą ir elektrifikavimą, nuo 1939 m. rudens tapo valstybės ūkio politikos prioritetu.

ENThe book analyses the economic situation in Lithuania over the period from 1939 to 1940 and the actions of the authorities in order to eliminate the adverse impact caused by the loss of Klaipėda region (March 1939) and World War II (September 1939) on the country’s economy. Apart from a specific analysis of living at that moment, the monograph focuses a lot on general principles and objectives of the economic policy. After facing the new reality of international, internal and economic life, the authorities chose the path of centralized economy and state-regulated economic relations. The end of 1939 and the start of 1940 were the period of large constructions and even larger plans despite Lithuania’s tragic international state and difficult economic situation. Modernisation of the country’s economy, which was primarily understood as industrialisation and electrification, became the priority of the state’s economic policy in autumn 1939.

ISBN:
9986780438
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19648
Updated:
2020-11-09 16:45:27
Metrics:
Views: 33    Downloads: 13
Export: