Sociolingvistikos aktualijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociolingvistikos aktualijos
Alternative Title:
Sociolinguistic Topicalities
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2004, 77, p. 150-157
Keywords:
LT
Kalbos politika; Sociolingvistinė dialektologija.
Summary / Abstract:

LTApžvelgiamas vienas garsiausių sociolingvistikos vadovėlių – Richardo Hudsono Sociolinguistics (1999), kuriame sociolingvistika pateikiama kaip kalbos mokslas, nagrinėjantis kalbos ir visuomenės ryšius, sociolingvistika priešinama kalbos sociologijai. Autorius pabrėžia, kad tyrimo tradicijas turinti dialektologija ir žodžių reikšmių santykio su kultūra tyrimai ir esąs pagrindinis sociolingvistikos tikslas. Kaip naujesnį sociolingvistikos objektą galima nurodyti kalbos prigimties ir visuomenės kalbinės sandaros tyrimą. Vadovėlyje vertinami pagrindiniai pasaulyje atliekami tokio pobūdžio darbai. Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra palyginti lietuvių kalbotyros santykį su tradicine sociolingvistika, nurodyti kai kuriuos jau atliktus sociolingvistinius lietuvių kalbininkų darbus. Daroma prielaida, kad Lietuvoje sociolingvistiniai tyrimai nepopuliarūs todėl, kad čia vyrauja tokios kalbos mokslo kryptys, kurių prigimtis priešinga pačioms sociolingvistikos idėjoms – lingvistinė geografija, struktūralizmas, istorinė lyginamoji kalbotyra. Iš sociolingvistinių darbų Lietuvoje minėtini miestų kalbos ir tarmių kontaktų tyrimai. Vilčių rastis platesniems sociolingvistiniams tyrimams teikia naujų metodų ir naujų darbo priemonių radimasis, įvairaus pobūdžio duomenų bazių sudarymas, naujo lituanistinio šrifto Palemonas sukūrimas – visa tai leistų moderniau doroti jau sukauptus duomenis. [Iš leidinio]

ENThe article presents the review of one of the most prominent textbooks of Sociolinguistics – Sociolinguistics (1999) by Richard Hudson – which presents Sociolinguistics as linguistic science dealing with the links between language and the society; Sociolinguistics is opposed to language sociology. The author stresses that the main purpose of Sociolinguistics is Dialectology, which has research traditions, and the research of the relation between the meanings of words with culture. The analysis of the nature of language and linguistic structure of society can be identified as a recent object of Sociolinguistics. The textbook deals with the main works of the kind in the world. The main aim of the article is to compare the relation of the Lithuanian linguistics with traditional sociolinguistics and indicate some sociolinguistic works of Lithuanian linguists that are already carried out. An assumption is made that sociolinguistic research is not popular in Lithuania due to the fact that the nature of the prevailing trends of linguistics here are opposite to the basic ideas of Sociolinguistics: linguistic geography, structuralism, historical contrastive linguistics. The research of the contact of urban language with dialects should be mentioned among Lithuanian works of Sociolinguistics. Hopes of the occurrence of vaster sociolinguistic research are strengthened by the appearance of new working methods and means, compilation of various data bases, creation of a new Lithuanian print Palemonas; all this would enable more modern processing of the data already collected.

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11099
Updated:
2018-12-20 23:01:25
Metrics:
Views: 52    Downloads: 22
Export: