Lietuvos kaimo trobesių puošmenys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kaimo trobesių puošmenys
Edition:
3-iasis leidimas
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010.
Pages:
258 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Stogo skydai — Vėjalentės ir karnizai — Lėkiai — Kolonos — Tvorelės — Sienų puošmenys — Langai — Durys — Varteliai ir šuliniai — Kai kas apie polichroniją — Užsklanda — Ornamentų žodynėlis — Literatūra — Santrumpos.
Keywords:
LT
Lietuva; Medinė architektūra; Puošyba; Lietuvos regionai; Aukštaitija; Dzūkija; Suvalkija; Mažoji Lietuva; Polichromija.
EN
Lithuania; Wooden architecture; Decoration; Regions of Lithuania; Aukštaitija; Dzūkija; Suvalkija; Lithuania Minor; Polychromy.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pristatomi kaimo ir kelių dvarelių bei miestelių trobesių puošmenys, kokie jie buvo ar tebėra. Nebuvo bandyta atrinkti gražiausių, būdingiausių ar lietuviškiausių, nes tai būtų išankstinis nusistatymas, kuriam pagrįsti dar nepakanka tyrinėjimų. Į šią knygą sudėti pavyzdžiai yra arba tipiški, pasikartoją savo apylinkėje ar plačiau, arba unikalūs, nebūdingi, tačiau išsiskirią išradingumu. Ir vieni, ir kiti svarbūs bendram vaizdui susidaryti, nes parodo daugiau įvairovės, kurią sukūrė dailidės, drožybos mėgėjai ar užsakovų fantazija. Iliustracijos klasifikuojamos pagal puošmenis, pradedant stogu: skydai, vėjalentės, karnizai, lėkiai, kolonos, tvorelės, langai, durys. Šiam tyrinėjimui panaudota apie 3430 skirtingų puošmenų pavyzdžių iš dabartinės Lietuvos teritorijos ir kartais iš etninio lietuvių ploto už jos ribų. Puošmenų skaičiuje vienetas sąlyginai reiškia ne trobesį,o skirtingos paskirties, kad ir to paties trobesio detalę. Dauguma puošmenų aptariami iš eilės pagal etnografines sritis: Aukštaitija, Dzūkija, Žemaitija, Mažoji Lietuva.

ENThe book presents decorations of farmhouses in the countryside, several estates and towns, what they were or still are. No attempts were made to select the most attractive, the most characteristic or the most Lithuanian decorations, as this would be a prejudice which cannot be based on insufficient research. Examples contained in the book are either typical, recurrent in their environs or in a larger area, or unique, untypical, yet inventive. Both are important for conveying general impression, since they show a richer variety created by carpenters, carving amateurs or the fantasy of customers. Illustrations are classified by decorations, beginning with a roof: shields, wind planks, cornices, ornaments on peak of gable, columns, fences, windows and doors. For this research, approximately 3,430 examples of different decorations were used from the current territory of Lithuania and, sometimes, from an ethnic Lithuanian area outside present Lithuania. In the number of decorations, a unit conditionally refers to not a farmhouse, but rather a detail of a different purpose, though of the same farmhouse. The majority of decorations are discussed successively by ethnographic areas – Aukštaitija (Highlands), Dzūkija, Žemaitija (Samogitia) and Lithuania Minor.

ISBN:
542001680
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28012
Updated:
2021-01-14 22:51:31
Metrics:
Views: 44
Export: