Птицы на деревянных крестах

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Птицы на деревянных крестах
Keywords:
LT
Archetipas; Kompozicija; Kryžius; Liaudies menas; Medinis kryžius; Mitologija; Paukštis; Semantika; Simboliai.
EN
Archetype; Bird; Composition; Cross; Folk Art; Mythology; Semantics; Symbols; Wooden cross.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje tyrinėjami paukščių motyvai, sutinkami medinių kryžių puošyboje. Daugelis lietuvių liaudies paminklų pasižymi lokaline tradicija – jie papuošti paukščių motyvais. Iki šiol tokios kompozicijos, vaizduojančios paukščius, nebuvo nei stilistiškai nei semantiškai tyrinėtos. Kadangi neišliko senesnių nei XIX a. paminklų ir jų aprašymų, tai sunku nustatyti tokių motyvų atsiradimo ir paplitimo etapus. Todėl šiame straipsnyje dėmesys telkiamas ne į šių motyvų raidą, o į pačio reiškinio esmę ir paplitimo priežastis. Medinių kryžių ir senesnių stogastulpių puošyboje paukščių motyvai sutinkami ne dažnai ir neatlieka esminio vaidmens: kai kada ant kryžmų vaizduojami du, rečiau – keturi nedideli paukščiai, papildantys geometrinį arba augalinį ornamentą. Analogiškos formos sutinkamos architektūros bei ritualinę paskirtį turinčių namų apyvokos daiktų – baldų, prieverpsčių, tekstilės dirbinių – ornamentikoje. Tai ne realistiniai ir ne fantastiniai pasakų paukščiai, o profiliu vienas priešais kitą stovinčių paukščių siluetai, kurių plastikai būdingas schematizavimas ir apibendrinimas, natūralistinių detalių atsisakymas. Taigi mediniuose paminkluose, kaip ir visoje liaudies meno puošyboje, dominuoja esminė paukščio idėjos raiška ir tik išskirtinais atvejais konkretizuojamas, dažniausiai krikščioniškai ikonografijai priklausantis, sparnuotis. Paukšteliais apgyvendintų krikščioniškų kryžių formos atskleidžia dviejų religijų vaizdinių persipynimą bendroje amžino gyvenimo simbolikos reikšmėje.

ENThe paper analyses the motifs of birds used in the ornamentation of wooden crosses. Many Lithuanian folk monuments could be characterised by local tradition – they are decorated with bird motifs. So far such compositions depicting birds have not been explored either stylistically or semantically. Since no monuments older than the 19th c. and their descriptions survived, it is difficult to establish the stages of appearance and spread of these motifs. Therefore, the paper focuses on the essence of the phenomenon and the reasons for its spread rather than on the development of these motifs. Bird motifs are not common and do not play the key role in the ornaments of wooden crosses and earlier roofed poles: sometimes two birds are depicted on crosses, and more rarely there are four small birds complementing the geometrical or plant ornaments. Analogical forms are found in the ornamentation of architecture and ritual housewares – furniture, distaff boards, and textiles. These are not realistic or fantastic fabulous birds, but the silhouettes of birds standing in profile in front of each other. Their plastic is characterised by schematisation and generalisation as well as refusal of naturalist details. Thus, the essential expression of the idea of the bird prevails in wooden monuments, like the entire folk art decoration, and only in exceptional cases the bird is concretised, mainly related to Christian iconography. The forms of Christian crosses decorated with birds reveal the entanglement of the images of two religions in the general meaning of the symbolism of eternal life.

ISSN:
0235-7925
Related Publications:
Lietuvos kaimo trobesių puošmenys / Jurgis Gimbutas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010. 258 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37837
Updated:
2016-07-07 19:09:46
Metrics:
Views: 36
Export: