Valdymas Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos aukštesniuosiuose vienetuose (apskrityse) ir jo tobulinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymas Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos aukštesniuosiuose vienetuose (apskrityse) ir jo tobulinimo galimybės
Alternative Title:
Governance in higher territorial units (counties) of the Republic of Lithuania and possibilities of its development
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 12, p. 9-24
Keywords:
LT
Valstybės valdymas; Viešasis administravimas; Viešasis valdymas.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio autoriai siekė keleto tikslų. Pirma, vadovaudamiesi visuomeninės savivaldos teorija, apibūdino visuomenės valdymo sistemą, aiškindami valdymo lygius, valdymo pakopas ir valdymo lygmenis (“juostas”) ir jiems priklausančius valdymo subjektus. Regioniniam valdymo lygmeniui (“juostai”) priskirtini tokie valdymo subjektai: 1) regioninių savivaldybių subjektai ir 2) teritoriniai-regioniniai valstybinio administravimo subjektai (valstybinės įstaigos ir pareigūnai). Antra, straipsnio autoriai siekė: 1) suskirstyti regioniniam valdymo lygmeniui (”juostai”) atstovaujančių valdymo subjektų atliekamas funkcijas į tam tikras grupes, 2) nurodyti, kokie šiam valdymo lygmeniui (“juostai”) atstovaujantys valdymo subjektai skirtingose šalyse (išskirtos šalys su britų, romanų, germanų ir skandinavų valdymo tradicijomis) atlieka priklausančias funkcijas (padaryta išvada, kad galimos įvairios to kombinacijos) ir 3) supažindinti, kokios dabartiniu metu skirtingose šalyse egzistuoja regioninio valdymo lygmens (“juostos”) pertvarkymo tendencijos (nurodomos dvi tendencijos). Trečia, pasinaudodami teorinėmis išvadomis ir regioninio valdymo lygmens (“juostos”) pertvarkymo tendencijomis, straipsnio autoriai pabandė: 1) apibrėžti Lietuvoje dabartiniu metu egzistuojančią viešojo valdymo sistemą, 2) išanalizuoti, kokie valdymo subjektai priskirtini regioniniam valdymo lygmeniui (“juostai”) ir kokias funkcijas jie atlieka ir 3) įvertindami politinius veiksnius, pasiūlyti tris galimas regioninio valdymo lygmens (“juostos”) pertvarkymo strategijas (scenarijus) Lietuvoje 2005-2011 metais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešasis valdymas; Valstybės valdymas; Viešasis administravimas.

ENThis article is aimed at describing a system of society governance by indicating its constituent parts-levels of governance, stages of governance and layers of governance. Governance at the regional layer is characterized as a combination of allocation of governing functions, which are assigned to different groups, among different types of the subjects of territorial governance. Using a theoretical model a current system of public governance in Lithuania as well as its layer of regional governance is characterized. Having considered the tendencies of reforms at the regional layer of governance, which have presently shown up in European countries, as well as the models of governance at the regional layer existing in other countries, a system (provisions and versions) how to reform the governance of higher territorial units (counties) of Lithuania in the years 2005-2011 is presented. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3972
Updated:
2018-12-20 23:06:23
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: