Regionalizacija ir regioninė šalies plėtra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regionalizacija ir regioninė šalies plėtra
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 14, p. 107-114
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTPo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvai teko gana sunki užduotis – per keliolika metų pasivyti demokratiškai, ekonomiškai ir socialiai išsivysčiusias Vakarų pasaulio valstybes, kurios dabartinį lygį pasiekė per daugelį dešimtmečių. Todėl noras pasiekti greitų rezultatų lėmė įvairiausių problemų daugelyje politikos sričių atsiradimą. Regioninės politikos kūrimas taip pat nebuvo išimtis, nors gana spartus regionų būklės gerėjimas rodo postūmį šioje srityje, tačiau formuojant bei įgyvendinant regioninę politiką nebuvo išvengta problemų, kurios, laiku nesprendžiamos, gali sukelti pavojingų grėsmių. Straipsnyje nagrinėjami veiksniai, turėję įtakos problemų atsiradimui regioninės politikos srityje, bei pabrėžiama regionalizacijos reikšmė regioninei plėtrai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Regionalizacija; Regioninė plėtra.

ENAfter the restoration of independence, Lithuania faced a fairly difficult task: in a period of several years it had to catch up with the democratically, economically and socially developed countries of the western world that had succeeded in achieving their present level over many decades. The ambition to produce fast results preconditioned different problems in a number of political spheres. The creation of regional policy was not an exception either. Despite the fact that a fairly rapid improvement of the regions shows positive progress in this sphere, problems could not be avoided in the process of formation and implementation of regional policy. Hesitation in solving these problems may bring the situation under threat. The article analyses factors that have contributed to problems in the sphere of regional policy, and stresses the significance of regionalism on regional development. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2368
Updated:
2018-12-17 11:36:14
Metrics:
Views: 71    Downloads: 8
Export: