Pasikeitusio prekybos režimo poveikis Lietuvos tekstilės ir siuvimo pramonei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasikeitusio prekybos režimo poveikis Lietuvos tekstilės ir siuvimo pramonei
Alternative Title:
Influence of the changed trade régime on the Lithuanian textile and sewing sector
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 73, p. 68-82
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Prekybos politika / Trade policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kokią įtaką tradiciškai svarbiam Lietuvos tekstilės ir siuvimo sektoriui turėjo narystė Europos Sąjungoje (ES) ir tekstilės gaminių importo liberalizavimas nuo 2005 m. sausio 1 d. Siekiant objektyviai įvertinti šių pokyčių poveikį, remiantis Eurostato duomenimis analizuojami Lietuvos ir Europos Sąjungos tekstilės ir siuvimo gaminių importo srautai pagal tekstilės gaminių kategorijas ir šalis atsižvelgiant į prekių kiekį ir jų vertę 2004 ir 2005 metais. Straipsnio tikslas – išnagrinėti susiklosčiusią padėtį Lietuvos tekstilės ir siuvimo sektoriuje po kvotų panaikinimo, įvertinti šio sektoriaus gamybos ir eksporto plėtros galimybes. Tai pirmasis straipsnis mokslinėje periodinėje literatūroje, kuriame įvertinami kvotų panaikinimo padariniai Lietuvos prekybai tekstilės ir aprangos gaminiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos tekstilės ir siuvimo sektorius; Tekstilės ir siuvimo gaminių importas ir eksportas; Prekybos režimas; Lithuanian textile and apparel industry; Import and export of textile and apparel products; Mode of commerce.

ENThe article analyses the impact on the traditionally important Lithuanian textile and sewing sector made by Lithuania’s accession to the EU and the liberalisation of manufactured textile imports from 1 January 2005. Seeking to objectively evaluate the effect of these changes by using Eurostat data, Lithuania's and European Union's textiles are analysed and the flow of imported sewn manufactured objects, classified by manufactured textile category and country, having regard to the quantity of the goods and their worth in 2004 and 2005. The purpose of the article is to analyse the situation that has developed in the Lithuanian textile and sewing sector after the abolition of quotas, and to assess this sector’s chances of expanding production and exports. This is the first article in academic journals to assess the effect of the abolition of quotas on Lithuania’s trade in manufactured textile and apparel goods. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5188
Updated:
2018-12-20 23:09:40
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: