Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus konkurencingumo veiksnių kitimo tendencijų įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus konkurencingumo veiksnių kitimo tendencijų įvertinimas
Alternative Title:
Evaluation of changing trends in competitiveness factors of the Lithuanian textile and apparel sector
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 87-94
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atlikti Lietuvos tekstilės ir aprangos pramonės konkurencingumo veiksnių tyrimą ir įvertinti šio sektoriaus išlikimo arba jo konkurencingumo didinimo galimybes po Lietuvos įstojimo į ES. Aprangos ir tekstilės pramonė yra svarbus pramonės sektorius Lietuvoje, turintis senas gamybos tradicijas ir susiformavusią kultūrą, kuri artima Šiaurės Europos regiono šalims. Šis pramonės sektorius yra vienas didžiausių šalies eksportuotojų (eksportas sudaro apie 80%). Lietuvos tekstilės pramonė užima šalyje pirmąją vietą pagal sukurtų darbo vietų skaičių ir antrąją - pagal produkcijos vertę, bet jos užimama dalis pramonės struktūroje mažėja (2001 m. – 15,7%, 2003 m. – 12,8%, 2004 m. – 11,7%). Analogiškai mažėja ir tekstilės gaminių dalis BVP struktūroje nuo 17,2% 2001 m. iki 14,0% 2004 m. Kadangi šio sektoriaus veikla ir konkurencingumas turi didelę įtaką Lietuvos ekonomikos plėtrai ir socialinių procesų visuomenėje raidai, tai analizuojama, kaip po integracijos į ES keitėsi Lietuvos tekstilės pramonės situacija ir kaip kito Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių padėtis dėl didėjančios konkurencijos pasaulinėje rinkoje. Pagrindinės problemos kyla dėl didėjančios darbo jėgos kainos ir santykinai žemo, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, darbo produktyvumo. Konkurencingumą mažina ir nepakankama kai kurių šios srities įmonių darbuotojų bei vadovų kvalifikacija ir jų gebėjimai dirbti atvirose rinkose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tekstilės pramonė; Apranga; Konkurencija.

ENThe goal of the article is to research competitive factors in Lithuanian textile and apparel industry and evaluate possibilities for survival or increased competitiveness of this sector following Lithuania‘s accession to the EU. The apparel and textile industry is an important industry sector in Lithuania with long manufacturing traditions and articulated culture, which is similar to culture in North European region countries. This industry sector is one of the biggest world exporters (the export amounts to 80%). Within the country, Lithuanian textile industry occupies the first place according to the number of created jobs and second – according to the value of production, but the share it occupies within the overall industrial structure decreases (in 2001 – 15,7%, 2003 – 12,8%, 2004 – 11,7%). Similarly, the share of textile production within GDP structure has decreased from 17.2% in 2001 to 14.0% in 2004. Since activities and competitiveness of this sector significantly influence the development of Lithuanian economy and social processes in the society, the author analyzes how situation in the Lithuanian textile industry has changed after country’s integration into the EU and how Lithuanian apparel and textile companies fared in face of the increasing competition on the world market. The main problems are linked to increasing labour costs and relatively low – in comparison to other European Union countries – level of labour productivity. Competitiveness is further decreased by insufficient qualifications of employees and management at some companies in this.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1154
Updated:
2018-12-20 22:46:47
Metrics:
Views: 54    Downloads: 6
Export: