Lietuvių bendrinės kalbos nekirčiuotų balsių kiekybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių bendrinės kalbos nekirčiuotų balsių kiekybė
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2003, t. 48, p. 35-47
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
bendrinė lietuvių kalba; nekirčiuotų balsių kiekybė; nekirčiuotų balsių ryšiai.
EN
Standard Lithuanian; the quantity of unstressed vowels; relationship to stressed vowels.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašoma lietuvių bendrinės kalbos nekirčiuotų balsių kiekybė. Kirčiuotų balsių trukmės vidurkiai skaičiuoti iš triskiemenių žodžių pirmojo skiemens. Nekirčiuoti balsiai patiria kiekybinę redukciją. Ypač redukuojami ilgieji variantai: antrieji prieškirtiniai vidutiniškai sutrumpėja 2,5 karto, pirmieji prieškirtiniai - 2,1 karto, o pirmieji ir antrieji pokirtiniai - 1,6 karto. Visų nekirčiuotų ilgųjų pirmas ir antras prieškirtiniai variantai sutrumpėja daugiau nei atitinkami pokirtiniai. Be to, antrieji prieškirtiniai - trumpesni už pirmuosius. Nekirčiuoti trumpieji balsiai sutrumpėja labai nedaug. Didesnę kiekybinę redukciją patiria antrieji prieškirtiniai variantai, jie vidutiniškai sutrumpėja 1,2 karto, pirmieji pokirtiniai ir prieškirtiniai - 1,1 karto, o antrieji pokirtiniai iš viso nelinkę trumpėti. Trumpųjų balsių trukmei kirtis turi daug mažiau įtakos nei ilgųjų. Daroma išvada, kad antrajame pokirtiniame skiemenyje yra šalutinis ritminis, arba morfemos, kirtis, nes trumpasis balsis čia beveik neredukuotas. Pastebėta, kad trumpieji antrieji prieškirtiniai variantai trumpesni už pirmuosius prieškirtinius, o antrieji pokirtiniai - ilgesni už pirmuosius. Palyginus kirčiuotų ilgųjų ir trumpųjų balsių vidutines trukmes matyti, kad kirčiuoti trumpieji už atitinkamus ilguosius 2,3 karto trumpesni. Nekirčiuotose pozicijose ilgųjų ir trumpųjų variantų didelis trukmės skirtumas neutralizuojamas: ilgieji prieškirtiniai vidutiniškai tik 1,1 karto ilgesni už trumpuosius, o pokirtiniai ilgieji variantai išlaiko didesnę kiekybinę priešpriešą: jie vidutiniškai 1,5 karto ilgesni už atitinkamus trumpuosius.

ENThe article reveals the quantity of unstressed vowels in the standard Lithuanian language. Average duration of unstressed vowels was calculated from the first syllable of three syllable words. Accented vowels-term averages were calculated from the first syllable of three-syllabic words. Unstressed vowels experience quantitative reduction. In particular, long variants are reduced: the second prestressed vowel becomes shorter in approximately 2.5 times, the first prestressed vowel becomes shorter at 2.1 times, and the first and the second post-stressed vowel are shorter at 1.6 times. The first and the second presstressed variant of unstressed long vowels become shorter than the corresponding post-stressed ones. In addition, the second prestressed vowels are shorter than the first ones. Unstressed short vowels shorten very little. The second prestressed variant experiences greater quantitative reduction; it become shorter approximately at 1.2 times, the first post-stressed and prestressed vowels shorten at 1.1 times, while the second post-stressed vowels are not link to shortening at all. Stress much less affects the duration of short vowels than long ones. The author concludes that the second post-stressed syllable has secondary rhythmic, or morpheme, stress, since short vowel is almost unreduced here. The author notices that the second short prestressed variants are shorter than the first pressed variants, while the second post-stressed variants are longer than the first ones. The comparison of the average durations of stressed long and short vowels shows that stressed short vowels are about 2.3 shorter the the corresponding long ones. In unstressed positions, significant duration difference between stressed long and short vowels is neutralised: long presstressed vowels are just about 1.1 longer that short ones, while post-stressed variants keep greater quantitative contracts: they are about 1.5 longer that corresponding short variants.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18522
Updated:
2018-12-17 11:12:54
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: