Cultural dimensions in business life : Hofstede's indices for Latvia and Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cultural dimensions in business life : Hofstede's indices for Latvia and Lithuania
In the Journal:
Baltic journal of management . 2008, Vol. 3, No. 3, p. 359-376
Keywords:
LT
Hofstede indikatoriai; Kultūrinės dimensijos; Latvija; Lietuva; Lietuva, Latvija, tautinės kultūros, Baltijos valstybės; Nacionalinė kultūra
EN
Cultural dimensions; Hofstedes indices; Latvia; Latvia, Lithuania, National cultures, Baltic states; Lithuania; National cultures
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra ištirti jaunų latvių ir lietuvių kultūrines dimensijas pagal Geert Hofstede indeksus. Šios kultūrinės charakteristikos aptariamos iš jų panašumo į Estiją ir Skandinavijos šalis perspektyvos. Atliktas tyrimas yra Hofstede nacionalinių kultūros studijų dalis. Tyrimas buvo atliktas išplatinus tarp studentų Lietuvoje, Latvijoje ir Švedijoje 800 klausimynų. Švedijoje gauti rezultatai buvo panaudoti graduojant lietuvių ir latvių vertybes sukurtoje Hofstede duomenų bazėje. Tyrimas parodė, kad respondentai abiejose šalyse surinko labai vienodai taškų pagal visas penkias Hofstede modelio dimensijas: galios atstumas vidutiniškas žemas, netikrumo vengimas vidutiniškas, vyriškumas labai žemas, individualizmas vidutiniškai aukštas, ilgalaikė orientacija labai žema. Tyrimo ribojimą sudaro tai, kad empiriškai tirti buvo tik respondentai, kurie save priskyrė dominuojančiai etninei klasei. Etninės mažumos buvo neįtrauktos, tačiau jos gali turėti nemažą įtaką kasdieniniam verslo gyvenime. Kitas trūkumas gali būti tai, kad pavyzdyje studentai atstovauja jaunų lietuvių ir latvių vertybėms - šalies ateities visuomenei. Ištyrus populiacijos daugumą, kuri užaugo su komunistine ideologija, gali būti gauti kiti rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė, kad trys Baltijos šalys surenka maždaug vienodai taškų, kaip ir Skandinavija, kitaip, negu Rusija ar/ir Lenkija. Tarptautinio verslo veikiančios jėgos turėtų įtraukti Baltijos šalis į savo šiaurietišką strategiją, o ne priskirti jas Centrinei ir Rytų Europai.

ENThe purpose of this paper is to explore the culture dimensions of young Latvians and Lithuanians in accordance with Geert Hofstede’s indices. These culture characteristics are discussed from the perspective of their similarity with Estonia and the Scandinavian countries. The survey is based on more than 800 questionnaires, which were handed out to students in Latvia, Lithuania and Sweden. The study shows that respondents of both countries score very similar for all five dimensions of the Hofstede model: power distance moderate low, moderate for uncertainty avoidance, very low for masculinity, individualism moderate-high, and very low in long-term orientation. The empirical research was limited to participants who classified themselves as belonging to the dominating ethnic class. Ethnical minorities were excluded - however they might have a considerable influence in daily business life. A second weakness might be that the students sample represents the values of young Lithuanians and Latvians - the future society of the countries. An examination of the majority of population who grew up with communist ideology might have shown different results. The results of the study have shown that the three Baltic countries score pretty uniformly and much more similar to Scandinavia than Russia and/or Poland. International business actors should therefore include the Baltics in their Nordic strategy - rather than adding them to central and eastern Europe. [From the publication]

ISSN:
1746-5265
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26001
Updated:
2020-07-23 20:34:45
Metrics:
Views: 17
Export: