Organizacinės kultūros vystymas aptarnavimo sferos įmonėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacinės kultūros vystymas aptarnavimo sferos įmonėje
Alternative Title:
Organizational culture development in service area organization
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2012, Nr. 63, p. 69-82
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Organizacinė kultūra; Aptarnavimo sfera; Vystymas
EN
Organizational culture; Service area; Development
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aprašomas organizacinės kultūros tyrimas, atliktas konkrečioje aptarnavimo sferos organizacijoje. Tyrimo metu buvo nustatytas organizacinės kultūros tipas bei pateiktas tolesnio organizacinės kultūros vystymo modelis ir rekomendacijos. Organizacinė kultūra yra itin svarbi aptarnavimo sferos įmonei, nes tiesiogiai susijusi su įmonės efektyvumu ir veiksmingumu. Atskleidžiant organizacinės kultūros paslaugų sferos įmonėje ypatumus, išskiriamas žmogiškasis kapitalas kaip pagrindinis įmonės sėkmės veiksnys. Pabrėžiama aptarnaujančio personalo svarba bei ryšys tarp organizacinės kultūros ir organizacijos veiklos efektyvumo. Įvertinant pasirinktos aptarnavimo sferos įmonės organizacinės kultūros tipologijos tinkamumą, šiame tyrime atskleista, kad ši organizacija yra orientuota į tradicijų ir inovacijų derinimą, šeimyniškumą ir kokybiškumo siekimą. Organizacijos darbuotojai ir vadovai vienodai suvokia dabartinės organizacinės kultūros tipologiją ir priskiria ją klano tipui. Tačiau išsiskyrė organizacijos darbuotojų ir vadovų lūkesčiai dėl siektinos organizacinės kultūros, kuri atneštų organizacijai didesnį sėkmingumą bei efektyvumą. Todėl buvo būtinas organizacinės kultūros vystymo projektas. Rengiant aptarnavimo sferos įmonės organizacinės kultūros vystymo modelio projektą, buvo sprendžiamos organizacinės kultūros vystymo problemos ir nuspręsta sukurti bendros, kompromisinės darbuotojams ir vadovams, organizacinės kultūros modelį bei jo vystymo planą.

ENThe paper describes the research of organisational culture carried out in the specific organisation of the services sector. The research identified the type of organisational culture and presented the model of further development of organisational culture as well as recommendations. Organisational culture is particularly important for a services company, because it is directly related to the company’s effectiveness and efficiency. When revealing the peculiarities of organisational culture in a services company, the paper points out human capital as the main success factor of the company. The importance of the servicing personnel and the relationship between organisational culture and efficiency of the company’s activities is emphasised. When evaluating suitability of the typology of organisational culture of the chosen services company, the research revealed that this organisation is orientated towards coordination of traditions and innovations, family and striving for quality. The employees and managers of the organisation unanimously perceive the typology of their current organisational culture and attribute it to the type of clan. However, the expectations of employees and managers about the aspired organisational culture, which would bring larger success and efficiency to the company, diverged. Therefore, the project of developing organisational culture was necessary. When preparing the draft model for the development of organisational culture of the services company, the problems of the development of organisational culture were solved and the decision was made to design a model of the general compromise organisational culture for both employees and managers as well as draft its development plan.

ISSN:
1392-1142, 2335-8750
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42751
Updated:
2018-12-17 13:21:40
Metrics:
Views: 19    Downloads: 11