Relative capitalist systems and fairness in the Baltics : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relative capitalist systems and fairness in the Baltics: the case of Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2013, t. 92 (4), p. 82-99
Keywords:
LT
Graikija (Greece); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kvestionuojamos tiek neoklasikinė, tiek biheivioristinė ekonomikos perspektyvos ir kritikuojama nuomonė, kad žmogaus ekonominiai sprendimai gali būti skirstomi universaliai. Straipsnio tikslas yra nustatyti, ar teisingumo sąvoką galima universaliai taikyti visose kultūrose, atliekant tyrimą Lietuvoje ir palyginant jį su tokiais pat tyrimais atliktais kitose šalyse. Studijoje pateikiamas tyrimas, kaip teisingumo sąvoką supranta studentai Lietuvoje. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad lietuviai yra labiau linkę laikyti kainą ar darbo užmokesčio pokyčius teisingais, jei kainos pokytis pagrindžiamas makroekonomiškai. Tyrimo rezultatus galima pritaikyti tiek ekonomikos, tiek politikos srityje Lietuvoje ir kitose panašiose šalyse. Ekonomistams būtų protingiau nustoti koncentruotis į universalius principus, nes jie yra per daug platūs ir negalima tikėtis, kad tiks visiems žmonėms. Taip tas pats vaistas nebūtų siūlomas tokioms skirtingoms šalims kaip Graikija ir Lietuva, kur ekonomikos veikėjai labai skirtingai sureagavo į vienodą ekonominę politiką. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad griežto taupymo ir vidinės devalvacijos politika gyventojų būtų laikoma teisinga. Tyrimo rezultatai rodo, kad respondentai gana liberaliai supranta laisvę nustatant darbo užmokestį ir kainas. Kitaip sakant, visi ekonomikos veikėjai paklūsta pasiūlos ir paklausos sąlygoms ir turi prie jų prisitaikyti.Reikšminiai žodžiai: Elgsenos ekonomika; Teisingumas; Kapitalizmas; Baltijos šalys (Baltic states); Behavioral economics; Fairness; Capitalism; Baltics; Lithuania.

ENThis paper deals with the concept of fairness as it is applied to economic decision making in different cultures. The objective of the research is to determine whether the concept of fairness can be applied universally throughout all cultures by doing a study in Lithuania and comparing it to similar studies done in other countries. Lithuania was chosen because it belongs to the group of the Baltic advanced transition countries with their own unique form of capitalism. We find that Lithuanians are more apt to consider price or wage changes as fair as long as there is an underlying macroeconomic reasoning for the price change. These effects were found to hold true in spite of the framing effects of loss aversion found in previous studies. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51539
Updated:
2018-12-17 13:37:27
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: