Knygos paminklai : teoriniai ir praktiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygos paminklai: teoriniai ir praktiniai aspektai
Alternative Title:
On the concept of book monuments: some theoretical and practical aspects
In the Journal:
Knygotyra. 2011, t. 57, p. 49-66
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis įvairių Lietuvos bei užsienio autorių publikacijomis, taip pat autorės sukaupta empirine medžiaga, pateikiama tam tikrų svarstymų knygos paminklų tema, atsižvelgiant į šiandienos Lietuvos situaciją. Aiškinamasi, ar šiuo metu aktualu kalbėti apie Lietuvos knygos paminklus, ką laimime ar prarandame juridiškai įteisinę terminą knygos paminklas, kas Lietuvoje padaryta knygos paminklų tyrimo, registravimo, aktualinimo klausimais. Nagrinėjama UNESCO veikla dokumentinio paveldo identifikavimo ir saugos srityje. Prieinama prie išvados, kad šiame tinklaveikos amžiuje, kai deklaruojamas kultūros paveldo, o ne paminkliškumo pirmumas, vis dėlto neapsieinama be aktyviojo knygos paminklų diskurso. Paveldotyros amžiuje aktuali išlieka ir paminklotyra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dokumentinis paveldas; Knygos paminklas; Knygos paminklas, paveldotyra, knygos paminklų sąvadas, knygos paminklų standartas, UNESCO programa „Pasaulio atmintis; Knygos paminklų standartas; Knygos paminklų sąvadas; Paminklotyra; Paveldotyra; UNESCO programa "Pasaulio atmintis"; UNESCO programa „Pasaulio atmintis“; Book monument; Digest; Documentary heritage; Heritage research; Index of book monuments; Monument research; Monuments book standard; Standard of book monuments; The UNESCO program "Memory of the World; UNESCO programme „World heritage“; UNESCO's Memory of the World Programme.

ENThe article, based on various Lithuanian and foreign publications as well as on the author's empirical material, deals with the concept of book monuments in the today's situation in Lithuania. The author examines whether the current talks about the Lithuanian book monuments is actual, what we are winning or losing from the legally validated book monuments, what is being done in the field of book monuments in Lithuania. To UNESCO activities at issue in the documentary heritage identification and protection are analysed. The conclusion is done that in this networking century when the preeminence of cultural heritage rather than monumentalism is declared, one cannot avoid an active discourse on book monuments. The research of book monuments remains relevant. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30896
Updated:
2018-12-17 13:01:45
Metrics:
Views: 39    Downloads: 11
Export: