Knygos kultūra ir kūrėjas : istoriografiniai tyrimai ir vertinimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygos kultūra ir kūrėjas: istoriografiniai tyrimai ir vertinimai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
Pages:
400 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir rodyklės.
Contents:
PRATARMĖ — KNYGA IR ASMENYBĖ: E. Vaikinis - pirmasis Mažosios Lietuvos leidėjas ir spaustuvininkas lietuvis; Lietuvių literatūros draugija: likimas ir paskutinis narių sąrašas; Georgas Sauerweinas lietuvių tautiniame sąjūdyje ir jo spaudoje: klaipėdietiškasis laikotarpis; Pirmoji Georgo Sauerweino biografijos knyga; Hermanno Sudermanno atmintis ir vardas Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros pavelde; Orientalistinis pėdsakas misionieriaus Kristupo Lokio gyvenime ir publikacijose; Levas Vladimirovas (Mintijimai asmenybės tema) — KNYGA IR LAIKAS: Abraomo Kulviečio laikų Prūsijos bažnyčios malda; Karaliaučius lietuviškos knygos istorijoje; Georgo Sauerweino knygų formos ir temos; Tautinio sąjūdžio protestantiškojo sparno periodinis leidinys „Pagalba" (Kaizerinės Vokietijos laikais); Spaudos leidyba Plungėje pirmosios nepriklausomybės metais — KNYGOS ISTORIJA IR ISTORIOGRAFIJA: Viliaus Gaigalaičio knygotyrinės nuostatos ir veikla; Vokiečių autorių vertimai į lietuvių kalbą; Mažosios Lietuvos rankraštinė ir spausdintinė knyga Lietuvos knygos muziejuje (Projekto bandymas); Reformatų knygų istoriografinė apžvalga Stanislovo Dagilio redaguotame Biržų Giesmyne; Knygos istorijos periodizacija: senosios ir naujosios knygos riba — SĄRAŠAS PUBLIKACIJŲ, KURIŲ PAGRINDU PARENGTA KNYGA — RODYKLĖS: Asmenvardžių rodyklė; Vietovardžių rodyklė.
Reviews:
Recenzija leidinyje Tarp knygų. 2009, Nr. 4, p. 12-13
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta lietuviškos knygos XIX-XX amžiuje tradicijų, įtakų, raiškos ir istoriografijos analizei. Pagrindinis tyrimo objektas - Mažosios Lietuvos lietuvių lietuviškoji spauda, jos ryšiai su Didžiosios Lietuvos lietuvių knygos veikėjais, ypač kreipiant dėmesį į Lietuvos valstybingumo atkūrimo išvakares ir pirmąjį savarankiško gyvenimo dešimtmetį. Tyrimas rutuliojamas trimis kryptimis: 1) knyga ir asmenybė, 2) knyga ir laikas, 3) knygos istorija ir istoriografija. Pirmoji tyrimo kryptis leidžia atskleisti pirmojo Mažosios Lietuvos lietuvio - Klaipėdos spaudos leidėjo ir prekybininko E. Vaikinio pasirodymo knygininkystės versle aplinkybes, jo ryšius su katalikiškos visuomenės veikėju ir rašytoju M. Valančiumi, J. Zauerveino (G. Sauerwein) vaidmenį klojant lietuviškos spaudos kelią į Europos kultūrą, knygos darbuotojų pastangas aktualinti leidinių repertuarą naujoviško turinio ir žanro literatūra. Antroji tyrimo kryptis leidžia gilintis į spaudos leidinių poveikį visuomenei, jos funkcijų kaitą, knygų leidybos ir spausdinimo geografijos plėtrą augant visuomenės poreikiams ir didėjant valstybės užsakymams. Trečioji tyrimo kryptis iškelia lietuviškos knygos mokslo teorijos ir istoriografijos pradmenis formavusius asmenis, iš kurių iškiliausi - prof. dr. V. Gaigalaitis, poetas ir publicistas S. Dagilis. Veikalo sąranga, tyrimo metodika ir analizuojama medžiaga autoriui leidžia teigti, kad lietuviškoji spauda buvo viena svarbiausių perskirtos tautos dalių tautinės ir kultūrinės integracijos priemonių. Veikalas parengtas publikuotų mokslinių straipsnių pagrindu.

ENThe book is intended for the analysis of traditions, influences, expression and historiography of the Lithuanian book of the XIX-XX centuries. The main object of the research is the Lithuanian press of the Lithuanian Minor and its relations with characters of Lithuanian book of the Lithuania Proper, paying particular attention to the eve of the restoration of Lithuanian statehood and the first decade of independent life. The study is elaborated in three directions: 1) book and personality, 2) book and time, 3) history of a book and its historiography. The first direction of the research provides the opportunity to reveal the circumstances of the appearance of the first Lithuanian in the book business coming from the Lithuania Minor, i.e. Klaipėda publisher and trader E. Vaikinis, also including his relationship with the member of Catholic society and writer M. Valančius, the role of G. Sauerwein when developing the route of the Lithuanian press to the European culture, and efforts of book staff to bring the repertoire of publications up-to-date with literature involving innovative content and genre. The second direction of the research gives the possibility to implement even deeper analysis paying attention to the influence of the press publications on the society, and the geographical development of book publishing and printing, when society needs and state orders keep increasing. The third direction of the research is dedicated to the people who have formed the basis of the scientific theory and historiography of the Lithuanian book, the most famous of whom are Prof. Dr V. Gaigalaitis, and poet and publicist S. Dagilis. The structure of the work, the methodology of the research and the analysed material provide the opportunity for the author to state that the Lithuanian press was one of the most important means of national and cultural integration of the separated nation. The paper is prepared on the basis of scholarly articles.

ISBN:
9789955333647
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52596
Updated:
2022-06-06 11:29:39
Metrics:
Views: 33    Downloads: 4
Export: