Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriaus unikumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriaus unikumai
Alternative Title:
Unique items in the Rare book department of the Library of the Lithuanian academy of sciences
In the Journal:
Keywords:
LT
Bibliografijos; Bibliotekos; Dantiraščių kolekcija; Lietuviški spaudiniai; Lietuvių kalba; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka; Marginaliniai ir provenienciniai įrašai; Retos knygos; Retų spaudinių skyrius; Senosios lituanikos rinkiniai; Unikumai.
EN
Bibliographies; Collection of cuneiform tablets; Libraries; Library of the Lithuanian Academy of Sciences; Lithuanian; Lithuanian publications; Marginal and provenance inscriptions; Old lituanistic prints collections; Rare Book Department; Rare books; Unique items; Uniques.
Summary / Abstract:

LTKnygų pasaulyje unikumas (lot. –vienintelis) suvokiamas trejopai: 1) vienintelis išlikęs spaudinio egzempliorius; 2) vienu egzemplioriumi spausdinta arba parašyta knyga; 3) ypatingais savitumais (spausdinto teksto skirtumais, žymaus autoriaus arba skaitytojo įrašais, ranka pieštomis iliustracijomis, meniniu įrišimu, nuosavybės ženklais ir kt.) pasižymintis knygos egzempliorius. Spaudinių unikalumą, patikimai liudija ir suvestiniai katalogai, registruojantys visus surastus kurio nors leidinio egzempliorius. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugoma per 200 unikalių raštijos paminklų. Apžvalgoje aptarti spaudiniai tų fondų, kurie geriausiai yra ištirti ir įtraukti į bibliografijos rodykles – suvestinius įvairių spaudos paminklų katalogus. Būtent šių bibliografijos šaltinių – Lietuvos nacionalinės bibliografijos knygų lietuvių kalba tomų, Lietuvos lenkiškų ir lotyniškų knygų sąrašų, K. Estreicherio lenkų bibliografijos leidinių ir dar vieno kito istoriografinio veikalo – dėka įmanoma nustatyti Lietuvos bibliotekose saugomų leidinių egzemplioriškumą ir unikalumą. Vienintelių egzempliorių paiešką vertėtų tęsti, pasitelkiant kitus Europoje paskelbtus senųjų spaudos paminklų – knygų, žemėlapių, atlasų ir t. t. – katalogus. Šiuo metu konstatuotina, jog LMA bibliotekos unikumai – įvairiomis kalbomis ir įvairios paskirties dokumentai, išėję Lietuvoje ar už jos ribų ir funkcionavę mūsų valstybės bei kaimyninių šalių visuomenėje.

ENUsing the example of unique publications kept in the Rare Book Department of the library of the Lithuanian Academy of Sciences, the article addresses the concept of uniqueness. In the department, there are more than two hundred extremely rare monuments of literature (in Lithuanian, Latin, Polish, Germanic languages) of diverse origin. The rarity of the documents is ascertained using various bibliographical sources. Among the latters, especially helpful are summary catalogues listing known remaining copies of unique publications both in Lithuanian and foreign libraries. The department also has in its holdings a unique collection of cuneiform tablets reaching as far back as the XXII century B.C., which was deposited in the Vrublevskiai library by the collector Pranciškus Tičkovskis (Franciszek Tyczkowski) in the third decade of the XX century. [From the publication]

ISSN:
1648-9772
Related Publications:
Lietuvių knygotyros terminijos diskusiniai klausimai : dėl sąvokos "reta knyga" / Alma Braziūnienė. Knygotyra. 2010, t. 54, p. 111-128.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23044
Updated:
2018-12-17 12:33:39
Metrics:
Views: 66    Downloads: 14
Export: