Dailininko V.K. Jonyno kūryba ir "lietuviško stiliaus" paieškos JAV lietuvių bažnyčių architektūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailininko V.K. Jonyno kūryba ir "lietuviško stiliaus" paieškos JAV lietuvių bažnyčių architektūroje
Alternative Title:
Creation of a painter V.K. Jonynas and the search of "Lithuanian style" in Lithuanian churches’ architecture of the USA
In the Journal:
Soter. 2007, 22 (50), p. 159-171
Keywords:
LT
Altoriai / Altars; Bažnyčios / Churches; Dekoravimas; Kompozicijos; Krikščioniškoji; Kultūra / Culture; Menas / Art; Religija / Religion; Religinis; Sintezė; Stilius; Tautiškumas / Nationality; Vitražai.
EN
Altar; Church; Decorating; Stained glass.
Summary / Abstract:

LTDailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas (1907-1997) - viena iškiliausių lietuvių dailės istorijos asmenybių. Jis kūrė grafiką, vitražus, dirbo bažnytinio meno srityje Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Vatikane. Jonyno asmenybė atspindi ištisą lietuvių kultūros epochą pradedant Kauno meno mokykla, desperatiškais bandymais puoselėti savo tautos kultūrą karo pabėgėlių stovyklose Vokietijoje ir baigiant akistata su meno ir verslo pasauliu Jungtinėse Amerikos Valstijose. Paprastumo pomėgis, santūrus skoningumas, reljefų, vitražų turinio ir formos tarpusavio darna, minties aiškumas - išskirtiniai Jonyno stiliaus bruožai, savo visuma artimi lietuvių tautiniam stiliui. Šio dailininko mąstysenai būdinga labai plati "lietuviškumo" samprata: tai ir istorinių veikėjų portretai, Lietuvos istorijos vaizdai, ir labai kūrybiška, unikali, gamtos ir tautinės kultūros elementus vienijanti bažnyčios vidaus dekoro elementų stilizacija, ir apgalvotas medžiagų, spalvų parinkimas altoriams, baldams, vitražams kurti. Straipsnyje nagrinėjamas dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno 1955-1962 metais JAV sukurtas bažnytinis menas. Bendradarbiaudamas su architektu Jonu Muloku, Jonynas daug prisidėjo prie savito "lietuviško stiliaus" sukūrimo, kuris atsispindi jo vitražuose, altorių projektuose, baldų, liturginių reikmenų pavidaluose. Straipsnyje gilinamasi į "lietuviško stiliaus" radimosi JAV bažnytinėje architektūroje genezę, aptariami atskiri sakralinės architektūros objektai, sukurti dviem lietuvių menininkams artimai bendradarbiaujant su lietuvių bendruomenėmis JAV.

ENThe article analyses the painter Vytautas Kazimieras Jonynas' creation of 1955-1962 in the range of church art. The painter decorated churches' interior while living in the United States of America, created "Lithuanian style", that USA Lithuanian Community wanted to reach. Jonynas contributed a lot to the distinctive "Lithuanian style" creation when he collaborated with Jonas Mulokas. It is obvious in his stained glass and altar projects, furniture and liturgical tackle's shape. The article is concentrated on "Lithuanian style" appearance genesis in USA church architecture; the separate objects of sacramental architecture that were created while two Lithuanian artists were closely communicating with the USA Lithuanian communities are discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13323
Updated:
2018-12-17 11:59:14
Metrics:
Views: 22    Downloads: 8
Export: