Jaunimo samprata apie šiuolaikinį mokytoją

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo samprata apie šiuolaikinį mokytoją
In the Journal:
Socialinis ugdymas (Šiaulių universitetas). 2014, 7, p. 161-167. Postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama jaunimo samprata apie šiuolaikinį mokytoją. Sprendžiama, kaip apibūdinti ir vertinti mokytoją. Pateikiamos sąvokos, kuriomis mokslinėje literatūroje apibūdinamas klasikinis ir šiuolaikinis mokytojas. Nagrinėjamos jaunuomenės įvardytos sąvokos, pagrindžiami gautų atsakymų vidurkių skirtumų reikšmingumo lygiai. Nustatyta, kad iš esmės klasikinio ir šiuolaikinio gero mokytojo samprata nesiskiria. Tyrimo rezultatai patvirtina iškeltą hipotezę, tyrimo reikšmingumą pasirinktai populiacijai. Galima teigti, kad jaunimas šiuolaikinį mokytoją suvokia taip pat, kaip ir klasikinį mokytoją. Tyrimas taip pat parodė, kad mokytojo prigimtis ir vertybinės nuostatos reikšmės ugdytiniams neturėtų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Klasikinis mokytojas; Klasikinis, šiuolaikinis mokytojas, geras mokytojas, jaunimas, sąvokų lygiai; Šiuolaikinis mokytojas; Classical teacher; Classical, modern teacher, good teacher, youth, concept levels; Modern teacher; Youth.

ENThe article deals with the youth concept of a modern teacher. It is decided how to describe and assess the teacher. Also, the concepts by which scientific literature describes a classical and a modern teacher are presented. The concepts identified by young people are analysed and the significance levels of differences in the average of the received answers are substantiated. It has been found that essentially, the concept of a classical and contemporary good teacher does not differ. The results of the study confirm the hypothesis raised, the significance of the study for the selected population. It can be argued that young people perceive a contemporary teacher in the same way as a classical teacher. The investigation also revealed that the nature and the moral values of the teacher should be irrelevant for the learner.

ISSN:
2351-6194; 2351-6208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60244
Updated:
2022-11-30 10:27:23
Metrics:
Views: 437
Export: