Lietuvos jūrų ūkio klasteris- darnios regiono plėtros instrumentas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos jūrų ūkio klasteris- darnios regiono plėtros instrumentas
Alternative Title:
Lithuanian cluster of sea economics- instrument of sustainable regional development
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2010, Vol. 8, no. 1, p. 66-78
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTNuo to, kokiu būdu gamtiniai ir kiti baziniai ištekliai yra kuriami ir panaudojami, labai priklauso visuomenės gerovė. Regionų ekonominis vystymasis glaudžiai susijęs su sektoriuose esančiais baziniais ištekliais. Teisingai parinkta baziniais ištekliais grindžiamų klasterių strategija gali padėti sukurti konkurencinį pranašumą beveik visose ūkio šakose. Straipsnio tikslas: aptarti Lietuvos jūrų žuvininkystės sektoriaus būklę, įvertinti klasterio suformavimo galimybę darnios regiono plėtros kontekste. Klasterizacijos politikoje turi būti numatyti klasterizacijos spartinimo procesai ir jų efektyvaus valdymo kryptys. Šie procesai turi būti susieti su moksline, technologine, edukacine, verslo infrastruktūra ir remtis šalies istorija, kultūra, tradicijomis, žinių pobūdžiu bei veiklos partnerystėje patirtimi. Žuvininkystės sektorius susiduria su valdymo ir ekonominėmis problemos. Klasterizacijos procesai užtikrintų darnesnę sektoriaus plėtrą, naują veiklos kokybę derinant gebėjimą konkuruoti žemesne kaina ir novatoriškumą. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. nacionaliniame strateginiame plane jis interpretuojamas kaip nacionalinė strateginė veikla, puoselėjama ir plėtojama įvertinant tolydumo principus. Lietuvos žuvininkystės sektorių rekomenduojama vertinti kaip Lietuvos jūrų ūkio dedamąją. Suformuotas regioninio tipo jūrų ūkio kompleksas – jūrų ūkio klasteris – esant minimalioms investicijoms kurtų palankiausias galimybes harmoningai plėtotis Lietuvos ir pajūrio žmonių poreikiams.Reikšminiai žodžiai: Jūrų ekonomika; Jūrų ekonomika, regioninė plėtra, žuvininkystės sektorius; Klasteris; Klasterizacija; Regioninė plėtra; Žuvininkystės sektorius; Cluster; Clustering; Fisheries sector; Regional development; Sea economics.

ENThe article analyses problems of cluster's formation in Lithuania. The reasons why clusters in Lithuania are evolving slowly are described in this article. Also cluster's development process in a logical sequence is submitted. The article accented that the Lithuanian cluster's policy principles should assess the specific Lithuanian conditions, the positive foreign experience and strategic objectives of competitiveness. Lithuanian status of fisheries sector is estimated. Also the main problems in this sector are named: complexity of management, decreasing of fishing quota, shorter season of cod fishing, economic problems. The article made assumptions that the clustering process should ensure more sustainable development of the sector, a new operational quality creating the ability to compete at lower prices and innovation. Also it was emphasized that clustering processes should assess such factors as: sector's culture, competitive opportunities and sustainable development of the region. During formation of this cluster it is recommended to assess the fisheries sector as the component of Lithuanian maritime economy. Lithuanian maritime cluster should be developed allowing for common features inherent in clusters, assessing sustainable development principles of the sector. In this way Lithuanian maritime cluster combines not only the fisheries sector but also the activities characterized by Lithuanian maritime economy. [text from author]

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29410
Updated:
2023-05-10 10:45:38
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: