Darniojo turizmo paslaugos pasirinkimo modeliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darniojo turizmo paslaugos pasirinkimo modeliavimas
Alternative Title:
Modeling of choice in sustainable tourism services
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 2 (55), p. 89-105
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Turizmas / Tourism; Vartotojai / Consumers.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio aktualumas grindžiamas darnios plėtros ir darnaus turizmo susiejimu. Straipsnyje apibūdinama darnios plėtros samprata, išskiriami darniojo vystymo planavimo principai, nusakyti darniojo turizmo tipai ir charakteristikos. Straipsnyje aptartos Europos 2020 metų strateginės kryptys. Darniosios plėtros samprata plėtota trimis kryptimis, atitinkamai išskiriant tris darniosios plėtros dimensijas: ekonominę, ekologinę ir socialinę. Darnioji plėtra turėtų užtikrinti tokį gamtos išteklių naudojimą, kad jais galėtų naudotis ir ateities kartos. Turizmas yra viena didžiausių pasaulio ūkio šakų. Besivystančioms šalims jis yra ir vienas didžiausių pajamų generatorių. Tačiau didžiulė turizmo infrastruktūros ir išteklių paklausa (pvz., vandens vartojimo, atliekų perdirbimo ir energijos naudojimo) gali turėti neigiamą poveikį vietos bendruomenėms ir aplinkai, jei jos vadyba yra netinkama. Straipsnyje aptariami darniosios plėtros etiniai principai ir darniojo vystymo planavimo principai. Išskiriami keturi darniojo turizmo tipai (labai silpnas, silpnas, stiprus, labai stiprus). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darni visuomenė; Darnioji plėtra; Darniojo turizmo paslaugos; Darnusis turizmas; Ekologiškai saugus turizmas; Paslaugos pasirinkimo veiksniai; Turizmas; Vartotojų elgsena; Vartotojų pasirinkimas; Vartotojų sprendimo priėmimas; Consumer behavior; Consumer choose; Customers behaviour; Customers decisions; Factors influencing a service; Sustainable community; Sustainable development; Sustainable tourism; Sustainable tourism services; Tourism.

ENThe article describes tourism as one of the world’s largest economies. The article is based on the recognition of relevance of tourism innovation. The concept of sustainable tourism, which is perceived as a recreational space for human development and prosperity without the balance of economic, environmental, and cultural traditions is presented here. The paper highlights the features of sustainable tourism consumer decision-making. It reveals the coherence of the concept formation elements. The analysis of definitions of sustainable tourism is presented, as well as the empirically investigated factors for options of sustainable tourism. Empirical study aims to identify the factors (information channels, the ecological consumption dispositions and socio-demographic factors) on the choice of sustainable tourism services. A survey conducted by e-mail interviewed 300 respondents from the travel agencies of three major cities in Lithuania (Vilnius has 135 travel agencies, Klaipėda – 12 travel agencies, in Kaunas there are 24 travel agencies. Lithuanian Department of Statistics in 2009 had 212 travel agencies in Lithuania). 280 respondents have returned the survey questionnaires (return rate 68.3 %), three questionnaires from the survey were recognized as inadequate, so the study used 277 questionnaires for the analysis. The options for sustainable tourism factors were explored, namely, communication channels, environmental attitudes and socio-demographic factors. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29182
Updated:
2018-12-17 12:58:38
Metrics:
Views: 54    Downloads: 16
Export: