Vaikų, patyrusių smurtą šeimoje, globos problemos

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėVaikų, patyrusių smurtą šeimoje, globos problemos
Kita antraštėPatronage problems with children, who incurred violence in a family
AutoriaiKairienė, Brigita
LeidinyjeSocialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 70-77
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTVaikai; Patyręs smurtą šeimoje; Smurto padariniai; Globa; Laikinoji globa
ENChild who incurred violence in a family; Effects of the violence; Patronage; Temporary patronage
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjamos vaikų, patyrusių smurtą šeimoje, saugumo užtikrinimo galimybės. Vaikui, patyrusiam tėvų smurtą, nesant galimybės užtikrinti jo saugumą šeimoje, skiriama globa. Vaiko globos tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Tyrimu siekta išsiaiškinti, ar globa – vaiko atskyrimas nuo šeimos ir apgyvendinimas globos institucijoje – atitinka jai keliamą saugumo reikalavimą, t. y. ar vaikas nepatiria tėvų smurto lankydamasis šeimoje ir ar įmanoma pasiekti laikinosios globos tikslą – grąžinti vaiką į šeimą. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the possibilities of ensuing safety of children who have suffered violence in the family. The child who was exposed to parental violence is provided with child care in case of absence of any possibility to ensure child’s safety in the family. The purpose of child care is to ensure education and care of a child in the environment wherein he/she could safely and adequately grow, develop and progress. The research is aimed at ascertaining whether guardianship – segregation of a child from the family and accommodation in a child care institution – conform to the safety requirement, i.e. whether a child is not exposed to parental violence while visiting the family and whether it is possible to achieve the purpose of temporary guardianship, which is return of the child to the family.

ISSN1648-4789, 2029-2775
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/2298
Atnaujinta2018-12-17 11:36:05
Metrika Peržiūros: 2