Vaiko teisinis statusas: įgyvendinimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko teisinis statusas: įgyvendinimo problemos
Alternative Title:
Legal status of the child: problems of implementation
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2012, Nr. 4 (4), p. 1443-1455
Keywords:
LT
Vaikai / Children; Vaiko dalyvavimas; Vaiko interesai; Vaikų teisės / Children rights.
EN
Child participation; Interests of the child; Legal status of the child.
Summary / Abstract:

LTVaiko teisinis statusas siejamas su dviem tarpusavyje susijusiom kategorijom – vaiko teisėmis ir interesais. Įgyvendinant vaiko teises svarbiausias taikomas principas yra geriausių vaiko interesų – reikalavimas pirmiausia atsižvelgti į tai, kas vaikui yra geriausia, reiškia, kad imantis bet kokių veiksmų reikia atsižvelgti į vaiko interesus. Šio principo įgyvendinimo sritis labai plati ir numato įpareigojimą išnagrinėti vaiko interesus. Vaiko padėties pasikeitimas iš pasyvios į aktyvią sukėlė praktinio vaiko teisių ir interesų įgyvendinimo problemas nustatant vaiko interesų turinį, išsiaiškinant takoskyrą tarp vaiko poreikių ir interesų, derinant atskirų asmenų – tėvų ir vaiko, kelių vaikų, vaiko ir šeimos, interesus, teikiant pagalbą tėvams įgyvendinti teises ir pareigas ir pan. [Iš leidinio]

ENOne of the essential changes that determined the change of the legal status of a child and the attitude of our society towards the start of the change of a child’s status, is Lithuania joining the UN Convention of the Rights of the Child of 1989. The Convention not only recognizes the child as an independent subject of rights, the rights of which are defined separately from the family, but also the possibility for him/her to take part in implementing and protecting his/her own rights. The child’s legal status is related to two categories: the rights and the interests of the child. The essential principle of the UN Convention of the Rights of the Child in implementing the rights of the child is the assurance of the best interests of the child. The requirement for the primary consideration of the fact what is best for the child means that, when taking any actions, one must consider the interests of the child. The area of implementation of this principle is very wide and it provides for the obligation to examine the interests of the child and to consider them. The change of the status of the child from passive to active simultaneously caused the problems of the practical implementation of the rights and interests of the child in establishing the contents of the interests of the child, finding out the divide among the needs and interests of the child, harmonizing the interests of separate persons - the parents and the child, several children, the child and the family, providing assistance to the parents in implementing the rights and obligations, etc. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42494
Updated:
2019-02-26 13:17:10
Metrics:
Views: 23    Downloads: 12
Export: