Teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukaciniai ypatumai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukaciniai ypatumai: disertacija
Alternative Title:
Socio-Educational Features of Activities of Specialists of Resocialisation of Minors Who Have Broken the Law
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
222 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Socioeducational features of specialists' activity in resocialisation of juvenile delinquents Kaunas : Technologija, 2005 33 p
Summary / Abstract:

LTTrūksta tyrimų, kurie įgalintų formuluoti šiuolaikinę nepilnamečių resocializacijos strategiją, kurie keltų teorinius nepilnamečių resocializacijos svarstymus, numatytų nepilnamečių resocializacijos prielaidas, pagrįstų metodologinius reiškinio aspektus. Paisant konkrečios šalies, konkretaus laikotarpio principo, aktualu įvertinti nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukacinius ypatumus Lietuvos kontekste, atskleisti šios veiklos galimybes bei ribotumus. Šis nepilnamečių resocializacijos aspektas yra palyginti naujas, Lietuvos mokslininkų netyrinėtas, ir nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukacinių ypatumų atskleidimą galima įvardinti kaip aktualią edukologijos mokslo problemą. Todėl šio tyrimo tikslas – pagrįsti ir atskleisti teisėtvarkos pažeidimus padariusių nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos socioedukacinius ypatumus. Parengta originali nepilnamečių resocializacijos specialistų veiklos ypatumų tyrimo metodologija gali būti taikytina mokslininkų, siekiant identifikuoti resocializacijos specialistų veiklos socioedukacinius ypatumus. Šią metodologiją galima naudoti kompleksiškai analizuojant ir vertinant nepilnamečių resocializacijos ypatumus įvairiais aspektais. Išryškinti specialistų veiklos socioedukaciniai ypatumai atveria galimybę kryptingai gerinti šių specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo programas.

ENFew researches have been carried out about forming of a modern strategy for resocialisation of minors that would trigger theoretical discussion about juvenile resocialisation, stipulate preconditions for juvenile resocialisation and justify methodological aspects of the phenomenon. Depending on principles of a specific country and specific time, it is important to evaluate socio-educational features of activities of juvenile resocialisation specialists in the context of Lithuania, reveal possibilities and limitations of these activities. This aspect of juvenile resocialisation is rather new and yet to be researched by Lithuanian scientists, while revelation of socio-educational features of juvenile resocialisation specialists could be listed as an urgent problem in education science. Therefore, the purpose of the research is to justify and reveal socio-educational features of activities of resocialisation specialists of minors who have committed lawbreaking. The prepared original research methodology of features of activities of juvenile resocialisation specialists may be applied by scientists aiming to identify the socio-educational features of activities of juvenile resocialisation specialists. The methodology can be used for integrate analysis and evaluation of juvenile resocialisation in various aspects. The highlighted socio-educational features of specialist work provide a possibility for improvement of programs for preparation and improvement of qualifications of these specialists.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9316
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 21
Export: