Internet portals in the Baltic States: legal issues

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Internet portals in the Baltic States: legal issues
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 38, p. 114-121
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Internetas / Internet; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTSparčiai besiplėtojančios technologijos praktiškai neleidžia laiku priderinti galiojančių teisės normų prie žiniasklaidos veiklos internete. Tačiau atsirandančias problemas jau galima bandyti sisteminti, ieškoti galimų jų sprendimo būdų. Straipsnio „Teisinės Baltijos šalių interneto portalų problemos“ tikslas – remiantis ekspertine didžiausio Baltijos šalių interneto portalo tinklo „Delfi“ redaktorių nuomone, galiojančių teisės aktų analize ir didelio atgarsio visuomenėje sulaukusių teisinių kazusų tyrimais išskirti pagrindines žiniasklaidos teisės raidos tendencijas, išryškinti besiformuojančias teisinio reguliavimo problemas. 2005 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo sprendimas iš esmės pakeitė Lietuvoje priimtą „visuomenės informavimo priemonės“ sampratą, todėl straipsnyje mėginama analizuoti susidariusią padėtį, nagrinėjama teismo pozicija ir lyginama su susiklosčiusia Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija žiniasklaidos bylose. Taip pat daug dėmesio skiriama Estijoje nagrinėtai Olevo Hanulos tautinės neapykantos skatinimo bylai, kurioje iš esmės diskutuota dėl saviraiškos laisvės principo taikymo elektroninėje erdvėje. Apžvelgiamos skirtingos Baltijos šalių interneto portalų problemos, bandoma jas struktūruoti ir pateikti sąlyginai integruotą spręstinų problemų sąrašą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Internetas; Baltijos šalys (Baltic states); Internet; Legal issues; Baltic States.

ENThe rapid development of technologies makes it virtually impossible to timely adaptation of valid legal acts to the online operations of the media. Nevertheless, attempts can be made to systemise the emerging problems and search for ways to solve them. The aim of the article is to identify the main tendencies of evolution of media law and highlight the problems of legal regulation based on an expert opinion of the largest online news portal in the Baltic states, Delfi, an analysis of legal acts and research of much discussed legal matters. The ruling of the Constitutional Court of September 19, 2005, brought major changes to the concept of media in Lithuania, therefore, the article aims to analyze the current situation and the court stance in comparison to the jurisprudence of the European Court of Human Rights in media cases. A focus is also made on the Olev Hanula case of ethnic hatred earlier heard in Estonia, which mainly discusses the application of the principle of freedom of self-expression in virtual reality. A review is made of different problems with Internet portals in the Baltic states, the author structures them and provides an integrated list of problems in need of solution.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9777
Updated:
2018-12-20 23:11:32
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: