Aukštųjų mokyklų studentų patirtis darbo rinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštųjų mokyklų studentų patirtis darbo rinkoje
Alternative Title:
Experience of higher school students in the labour market
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Vol. 33, no. 4, p. 125-134
Keywords:
LT
Aukštųjų mokyklų studentai; Darbo rinka; Užimtumas.
EN
Employment; High school students; Labour market.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais stebimas didelis nedarbas, kur viena jautriausių socialinių grupių yra akademinis jaunimas, skatina ne tik valdžios, darbo rinkos atstovus, bet ir mokslininkus ieškoti šios kompleksinės problemos priežasčių. Nors Lietuvoje jaunimo užimtumo problematika nagrinėjama įvairių mokslo sričių kontekste, tačiau pasigendama išsamesnių tyrimų, kuriuose būtų atskleidžiamos studentų dalyvavimo / patirties darbo rinkoje tendencijos. Tyrimo tikslas – išnagrinėjus teorinius užimtumo aspektus, išryškinti aukštųjų mokyklų studentų patirtį darbo rinkoje. Tyrimo objektas – aukštųjų mokyklų studentų patirtis darbo rinkoje. Straipsnyje nagrinėjami teoriniai užimtumo aspektai, ypatingą dėmesį skiriant aukštųjų mokyklų studentų (jaunimo) užimtumui, jį sąlygojantiems veiksniams. Studentų padėties darbo rinkoje analizė įgalino išryškinti veiksnius, lemiančius studijuojančio jaunimo integraciją į darbo rinką bei patirties darbo rinkoje tendencijas tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Jaunimo užimtumo ES tyrimai rodo, kad aukštųjų mokyklų studentų dalyvavimas darbo rinkoje nėra naujovė, veikiau nusistovėjęs reiškinys. Kai tuo tarpu Lietuvoje dauguma studentų turi nedidelę patirtį darbo rinkoje, o dirbantys studentai dažniausiai dirba su studijų kryptimi nesusijusį ar mažai susijusį darbą. [Iš leidinio]

ENTheoretical aspects of employment revealed in the article and the analysis of the students status in the labour market enabled to identify the factors (improvement of financial situation, wish to improve) determining the integration of studying young people in the labour market and the trends of experience in the labour market in Lithuania and other EU countries. The research of Lithuanian higher school students’ experience in labour market revealed that the students possess working experience obtained in Lithuania as well as abroad. Mostly, at the time of studies young people worked in hostelry and catering sector. The impact of the factors, which determined the decision of the students to go studying in another locality in Lithuania or abroad, was similar. The possibility to find a job in a company of their choice following practice or performance of practice at the time of studies were mentioned as significant determinants of study quality by the young people studying abroad and in Lithuania. The performance of practice in a company determines the study quality as well as increases the opportunities for students to integrate into the labour market. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42367
Updated:
2019-02-25 20:06:15
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: