Gender roles in Lithuanian society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Gender roles in Lithuanian society
In the Journal:
Global journal of human social science. 2010, vol. 10, iss. 6, p. 2-7
Keywords:
LT
Dalyvavimas politikoje; Lyčių lygios galimybės; Lyčių lygybė; Lyčių vaidmenys; Moterų pavardės; Moterų pavardžių rašymas; Parlamentas.
EN
Composition of women's family names; Gender equal opportunities; Gender roles; Parliament, composition of women's family names; Participation in political, gender equal.
Summary / Abstract:

LTNuo 1990 metų Lietuvoje buvo pastebimas didžiulis susidomėjimas lyčių lygybės klausimais. Ne tik užsienio valstybių tyrinėtojų darbuose buvo analizuojami atitinkami klausimai, bet ir valstybės institucijos susidūrė su veiklos piko iššūkiu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ėmėsi aktyviai kurti lyčių lygių galimybių koncepciją ir jos realizavimo politikos priemones. Posovietiniu laikotarpiu toks politinis reiškinys turėjo pasireikšti kaip lemiamas faktorius, įtakojantis ir socialinius-ekonominius bei tarpusavio santykius. Straipsnyje siekiama išanalizuoti lyčių lygių galimybių situaciją posovietiniu laikotarpiu, vertinant jos pasireiškimą praktikoje. Straipsnyje analizuojamos praktikos sritys, kurios labiausiai reprezentuoja lyčių lygių galimybių situaciją: feminizmas Lietuvoje kaip nauja moterų judėjimo forma; pokyčiai moterų dalyvavime sprendimų priėmimo procese; lygių moterų ir vyrų galimybių įtvirtinimas teisės aktuose, netiesioginė moterų socialinė diskriminacija. Konstatuojama, jog praktiniai teigiami pokyčiai lyčių lygių galimybių srityje vyksta daug lėčiau nei pakeitimai teisinėje sistemoje. Kaip vienas iš sėkmingiausių praktikos pokyčių išskiriamas moterų galimybės dalyvauti politiniame gyvenime sudarymas. Tačiau kiti moterų socialinio dalyvavimo klausimai dar turi būti sprendžiami ieškant naujų instrumentų, ypatingai profesijų pasirinkimo ir įtraukimo į įvairius veiklos sektorius srityse.

ENThe 1990s in Lithuania can be regarded as a period of bloom of gender equal opportunities during which not only researchers who studied issues of gender equal opportunities in foreign theory and practice but also governmental structures of the highest level played a crucial role. The Government of Lithuania played an active role in creating the state conception of gender equal opportunities and its realization policy. Creating conditions for realizing gender equal opportunities at state level was a basis for a democratic society of the 21st century in Lithuania. These processes can be regarded as ground-breaking phenomena in post-soviet history. This break in gender ideology raises a task to analyse the processes from a practical perspective, to better understand its importance to socio-economic policy and social interrelations.Hence, the goal of this article is to analyse gender equal opportunity in postsoviet Lithuanian society from a practical perspective.

ISSN:
0975-587X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29776
Updated:
2016-11-17 10:24:44
Metrics:
Views: 14    Downloads: 10
Export: