Konstitucijos projekto komisijos nariai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos projekto komisijos nariai
In the Book:
Mūsų konstitucionalizmo raida / sudarytojas Andrius Vaišnys. Vilnius: Valstybės žinios, 2003. P. 57-65
Keywords:
LT
1922 m. konstitucija; Komisija; Konstitucija; Konstitucijos projekto komisija; Lietuvos Konstitucija; Lietuvos Respublikos Seimas; Lietuvos Respublikos konstitucija; Projektas; Steigiamasis seimas; XX amžius.
EN
20th century; Commission; Constituent Seimas; Constitution; Constitution of 1922; Constitution of Lithuania; Constitution of the Republic of Lithuania; Constitution project commission; Diet of the Republic of Lithuania; Lithuanian Constitution of 1922; Project.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami 1922 m. Lietuvos Konstitucijos projekto komisijos nariai. 1922 m. rugpjūčio 1 dieną priimtos Konstitucijos projektą paruošė Seimo sudaryta 14 žmonių komisija (krikščionių demokratų bloko atstovai – Kazys Bizauskas, Zigmas Starkus, kunigas Justinas Staugaitis, kunigas Kazimieras Šaulys, Antanas Tumėnas ir kunigas Juozas Vailokaitis; valstiečių liaudininkų bloko atstovai – Kazys Grinius, Gabrielė Petkevičaitė, Mykolas Sleževičius ir Matas Untulis; socialdemokratai – Vincas Čepinskis ir Kazys Venslauskis; žydų frakcijos atstovas Maksas Soloveičikas ir lenkų atstovas Adolfas Grajevskis). Komisijos sudėtis nebuvo pastovi, ji keitėsi dėl daugelio aplinkybių. Šioje komisijoje dirbo: 4 teisininkai, 2 - turintys nebaigtą teisinį išsilavinimą, 4 kunigai, 2 gydytojai, 3 karininkai, 3 mokytojai, 1 fizikas, 1 biologas, 1 mokslininkas — filosofijos mokslų daktaras ir 1 ūkininkas. Komisijos nariai turėjo valstybės kūrimo, darbo vyriausybėje ir savivaldybėse patirties: K. Bizauskas, J. Staugaitis ir K. Šaulys buvo Nepriklausomybės akto signatarai, M. Sleževičius - II ir IV Ministrų kabinetų pirmininkas, Z. Starkus — viceministras, M. Soloveičikas – Kauno m. valdybos narys. Lietuvos valstybės Konstitucijos kūrime ilgiausiai dirbo A. Tumėnas, J. Staugaitis, Z. Starkus, J. Vailokaitis, K. Šaulys, M. Sleževičius, V. Čepinskis, K. Venslauskis, M. Soloveičikas ir A. Grajevskis. Kairiosios frakcijos galutiniame balsavime dėl pagrindinio įstatymo nedalyvavo, bet vėliau pripažino kaip vieną moderniausių, pažangiausių ir demokratiškiausių Konstitucijų.

ISBN:
9986181100
Related Publications:
Development of women's rights in Lithuania : recognition of women's political rights / Toma Birmontienė, Virginija Jurėnienė. Jurisprudencija. 2009, Nr. 2 (116), p. 23-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48731
Updated:
2017-07-11 11:28:30
Metrics:
Views: 50
Export: