Lietuvos moterų taryba ir jos veikla valstybėje XX a. 3-4 dešimtmečiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos moterų taryba ir jos veikla valstybėje XX a. 3-4 dešimtmečiuose
Alternative Title:
Lithuanian Women Council and its activity in the state during the 3-4th decades of the 20th century
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2005, Nr. 4, p. 9-42
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, archyvine medžiaga, periodine spauda, analizuojamas Lietuvos moterų tarybos susikūrimas. Iškeliama jos reikšmė valstybės vidaus ir užsienio politikai. Apžvelgiama Moterų tarybos veikla dviem skirtingais visuomenės raidos etapais. Daroma išvada, jog Lietuvos moterų taryba valstybėje neturėjo didelės įtakos, nes nekėlė moterims svarbių problemų. Ji daugiau reprezentavo valstybę ir liberaliąją bei socialdemokratinę moterų judėjimo sroves tarptautinėse moterų organizacijose. autoriaus santrauka

ENReferring to the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania, as well as the archives’ materials and periodicals, the emergence of Women’s council of Lithuania is analyzed. The significance of the council within the interior and foreign politics of the state is highlighted. The activities of the Women’s council are overviewed in two different phases of development of the society and the conclusion is made that the Women’s council of Lithuania did not have any significant influence in the state, since it did not emphasize the problems, relevant to women. The council more represented the state and the liberal and social-democratic directions of the women’s movement in international women’s organizations.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3516
Updated:
2022-10-19 10:33:59
Metrics:
Views: 78    Downloads: 23
Export: