Morfologinių samplaikų struktūros ypatumai : kelių kalbų palyginimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Morfologinių samplaikų struktūros ypatumai: kelių kalbų palyginimas
Alternative Title:
Structural features of multiword expressions: a multilingual approach
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2008, t. 50, p. 119-156
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Automatinis vertimas; Automatizuotas (mašininis) vertimas, automatizuota teksto analizė; Dūrinys; Ekvivalentas; Gretinamoji semantinė analizė, vertimo ekvivalentas, sudurtiniai žodžiai (dūriniai); Kolokacija; Kolokacijos; Lygiagretūs tekstynai; Morfologinė samplaika; Morfologinės samplaikos; Natūralios kalbos apdorojimas; Sintaksinė funkcija; Sisteminiai vertimo ekvivalentai; Tekstynas; Tekstynų lingvistika; Vertimas; Žodžių junginys; Automated (machine) translation; Automated text analysis; Automatic translation; Colloca-tions; Collocation; Comparative semantic analysis; Compound; Corpora; Corpora linguistics; Equivalent; Multiword expresion; Multiword expressions; Natural language processing; Parallel corpora; Syntactic function; Systemic translation equivalents; Translation; Translation equivalents; Word combination; Word combination (compounds).
Keywords:
LT
Automatinis vertimas; Automatizuotas (mašininis) vertimas, automatizuota teksto analizė; Dūrinys; Ekvivalentas; Gretinamoji semantinė analizė, vertimo ekvivalentas, sudurtiniai žodžiai (dūriniai); Kolokacija; Kolokacijos; Lygiagretūs tekstynai; Morfologinė samplaika; Morfologinės samplaikos; Natūralios kalbos apdorojimas; Sintaksinė funkcija; Sisteminiai vertimo ekvivalentai; Tekstynas; Tekstynų lingvistika; Vertimas; Žodžių junginys.
EN
Automated (machine) translation; Automated text analysis; Automatic translation; Collocation; Colloca-tions; Comparative semantic analysis; Compound; Corpora linguistics; Corpora; Equivalent; Multiword expresion; Multiword expressions; Natural language processing; Parallel corpora; Syntactic function; Systemic translation equivalents; Translation equivalents; Word combination (compounds); Word combination.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gretinamuoju kalbų tyrimo metodu tiriami lietuvių kalbos morfologinių samplaikų atitikmenys keliose pasirinktose germanų ir slavų kalbų grupių kalbose, aprašomi išryškėję morfologinių samplaikų struktūros ypatumai. Tyrimo medžiagą sudaro 36 morfologinių samplaikų atitikmenys anglų, rusų, vokiečių ir čekų kalbose. Morfologinės samplaikos kelia daug neaiškumų, problemiška šias samplaikas versti į kitas kalbas: atsiranda atitikmenų nustatymo problema. Tyrimas rodo, kad verčiant lietuvių kalbos morfologines samplaikas į rusų, vokiečių, čekų ir anglų kalbas samplaikiškumas išlieka daugeliu atvejų. Tačiau dėl kalbų specifikos gali skirtis samplaikiškumo raiška: dvižodė lietuvių kalbos samplaika gali būti verčiama sudurtiniu žodžiu, dviem žodžiais, rašomais su brūkšneliu, dvižodžiais ar ilgesniais junginiais. Kai kuriais atvejais verčiant lietuviškas morfologines samplaikas į kitas kalbas lietuvių kalbos samplaika išreiškiama mintis kitoje kalboje gali būti perteikta visai kitomis gramatinėmis formomis. Morfologinių samplaikų vertimo įvairovė atskleidė būtinybę sudaryti stabiliųjų junginių, į kuriuos įeitų ir morfologinės samplaikos, keliakalbius žodynus. Morfologinių samplaikų pateikimas tradiciniuose žodynuose labai nenuoseklus, todėl žodynuose pateikta informacija negali būti tiesiogiai panaudota skaitmeninant natūraliąsias kalbas, informacijai išgauti, sintaksiškai ir semantiškai analizuojant kalbas, įvairiam daugiareikšmiškumui riboti. Morfologinių samplaikų vertimo tyrimai galėtų būti pritaikomi sprendžiant automatinio ir automatizuoto vertimo problemas.

ENThe paper employs a multilingual comparative method to investigate the equivalents of Lithuanian multiword expressions in several chosen languages from the German and Slavic language groups, and describes the structural features of multiword expressions. The material of the research includes the equivalents of 36 multiword expressions in English, Russian, German and Czech. Multiword expressions cause many uncertainties and it’s difficult to translate these expressions in other languages: there appears the problem of identifying equivalents. The research shows that in most cases Lithuanian multiword expressions are translated as multiword expressions of other languages, namely Russian, German, Czech and English. However, due to language specificity, the form of an expression may differ: a two-word Lithuanian expression may be translated as a compound word, two hyphenated words, two-word or multiword combinations. In some cases Lithuanian multiword expressions are translated in other languages by rendering the meaning of the expression in quite a different grammatical form. The variety of translations of multiword expressions revealed the necessity to compile multilingual dictionaries of stable word collocations, including multiword expressions. Presentation of multiword expressions in traditional dictionaries is very inconsistent; therefore, the information presented in dictionaries cannot be directly used to digitise natural languages, obtain information through syntactic and semantic analysis of languages, and to restrict diverse polysemy. Research of translation of multiword expressions could be applied in the solution of problems of automatic and computer-assisted translation.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20791
Updated:
2018-12-17 12:21:16
Metrics:
Views: 55    Downloads: 23
Export: