Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas : tarminių formų vartosena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas: tarminių formų vartosena
Alternative Title:
Corpus of the spoken Lithuanian language: usage of dialectal forms
In the Journal:
Filologija. 2009, Nr. 14, p. 61-66
Keywords:
LT
tekstynas; sakytinė kalba; tarminės formos.; tarminės formos; kalbos vartosena; spontaninė kalba.
EN
corpus; spokenlanguage; dialectal forms.; spoken language; dialectal forms; language usage; spontaneous language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas 5 mokslo institucijų (tarp jų ir Šiaulių universiteto) 2006-2008 metais parengtas "Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas" bei jo pagrindu parašyti moksliniai straipsniai. Remiantis šio tekstyno medžiaga http://www.vdu.lt/LTcourses/ ->Mokslas analizuojamos dažniausiai pasitaikančios tarminės formos, tekstyne žymimos nuoroda @d. Aptariamos dažniausios tarminės formos, užfiksuotos akademinės komunikacijos, žiniasklaidos komunikacijos, privačios komunikacijos telefonu, privačios tiesioginės komunikacijos, pusiau viešos tiesioginės komunikacijos bei pusiau viešos komunikacijos telefonu skyriuose. Analizuojamos medžiagos pagrindu daromos tokios išvados: 1) Iš 226174 tekstyne pavartotų žodžių tarmiškas formas turi 1227 žodžiai, kurie sudaro 0,54% visų užfiksuotų žodžių. 2) Spontaninės kalbos tekstyne tarminės formos vartojamos daugiau kaip 20 kartų dažniau negu specialiai parengtos kalbos tekstyne (plg. 1,01% ir 0,05%). 3) Didžiausias tarminių formų procentas pavartotas privačiai kalbantis telefonu (2,27%) arba tiesioginiuose asmeniniuose pokalbiuose (1,16%), kada informantas nėra varžomas nei aplinkos, nei lietuvių bendrinės kalbos taisyklių. 4) Dažniausia "Sakytinės lietuvių kalbos tekstyno" tarminė forma - 81 atvejis - yra saka. [Iš leidinio]

ENThe article presents "Corpus of the Spoken Lithuanian Language" prepared in the years 2006-2008 by five education institutions (including Šiauliai University) and scientific articles based on this corpus. According to the material of the corpus (http://www.vdu.lt/LTcourses/ ->Mokslas) dialectal forms marked as @d in the corpus are analysed. The most frequent dialectal forms recorded in the departments of academic communication, news media communication, private communication by telephone, private direct communication, semi-public direct communication and semi-public communication by telephone are discussed. The following conclusions based on the material under analysis are drawn: 1) 1,227 words of all 226, 174 words used in the corpus have dialectal forms. It makes up 0.54% of all recorded words; 2) dialectal forms used in the corpus of the spontaneous language are 20 times more frequent than in the specially prepared language corpus (compare 1.01% and 0.05%); 3) the peak per cent of dialectal forms is used privately speaking on the telephone (2.27%) or during direct private conversations (1.16%) when an informant is limited neither by the environment nor by the rules of standard Lithuanian; 4) the most frequent dialectal form of "Corpus of the Spoken Lithuanian Language" is saka (81 cases). [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21922
Updated:
2018-12-17 12:30:00
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: