Transformation towards a learning organization : perspective on factors

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transformation towards a learning organization: perspective on factors
Alternative Title:
Transformavimasis į besimokančią organizaciją: veiksnių perspektyva
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - pristatyti atvejo studiją, kuria siekta nustatyti, ar sprendimą transformuoti organizaciją į besimokančią organizaciją gali lemti ne tik vidiniai, bet ir išoriniai veiksniai. Suformuluotas tyrimo klausimas, kad galima identifikuoti, ar vidiniai (sprendimas tobulinti bendrąsias organizacijos narių kompetencijas), ar išoriniai (konkurencingumo siekimas technologijų kaitos kontekste) veiksniai paveikia transformaciją, analizuojant, kaip organizacijos nariai vertina savo bendruosius gebėjimus ir jų tobulinimo reikmę. 2008-2009 m. atlikta atvejo studija, kurioje išanalizuoti vidiniai organizacijos dokumentai, apklausti klientai ir personalas, siekiant išsiaiškinti, kaip jie vertina personalo bendruosius gebėjimus ir jų tobulinimo reikmę. Teorinio ir empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad transformaciją į besimokančią organizaciją gali paveikti tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai ar jų tarpusavio sinergija. Dokumentų analizė parodė, kad paskutiniaisiais metais organizacijoje egzistuoja siekis kurti besimokančią organizaciją (net jei analizuojamoji organizacija yra nekomercinė, todėl šiek tiek mažiau paveiki išoriniams rinkos veiksniams), tačiau stinga įgyvendinimo priemonių, tokių kaip mokymosi poreikių tyrimai. Atvejo analizė atskleidė, į kurias bendrąsias kompetencijas visų pirma reikia atkreipti dėmesį: mokytis komandose (ji akcentuojama kaip vienas svarbiausių bendrųjų gebėjimų), užmegzti ir palaikyti tinkamą santykį su klientu ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pagrindinė kompetencija; Besimokanti organizacija; Paslaugų kokybė; įstaigos personalas; Core competencies; Learning organization; quality of services; Front-office personnel.

ENThe purpose of this paper is to present the case study. It was planned to clarify the research question: to identify which factors (internal, such as a decision to develop competencies of the members of an organization, or external, such as pressures of competitive market) trigger the transformation of an organization to a learning organization are possible while identifying the members' attitude to their own core competences and the need to develop them. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21823
Updated:
2018-12-17 12:29:35
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: