Vilnius kaip lietuviškojo nacionalizmo lopšys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilnius kaip lietuviškojo nacionalizmo lopšys
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių tautinis atgimimas; Mažųjų tautų nacionalizmai; Modernioji lietuvių tapatybė; Lietuvos Taryba; Didysis karas; Vilnius. Keywords: Lithuanian National Revival; Nationalisms of the small nations; Modern Lithuanian identity; Council of Lithuania; First World War; Vilnius.
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Karai. Mūšiai. Kovos. Kautynės / Battles. Wars. Fighting; Lietuvos Taryba (Council of Lithuania); Lituanizacija; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Nacionalizmas; Sostinės; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Tautinis atgimimas / National Revival; Tautos ir tautybės; Žiniasklaida / Media.
EN
19th century; 20th century; Capitals; Lithuanisation; Nationalism; Nations.
Summary / Abstract:

LT2017 m. kovo 29 d. Lietuvos žiniasklaidoje nuvilnijo sensacija – iki tol visuomenei mažai žinomas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis Berlyne, Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve, rado Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto egzempliorių lietuvių kalba kartu su jo vertimu į vokiečių kalbą. Lietuviškasis Akto originalas yra laikomas prarastu, tad suprantama šio atradimo reikšmė, juolab kad jis buvo padarytas Lietuvos šimtmečio išvakarėse. Pats moderniosios Lietuvos šimtmečio jubiliejus, kuriam skirti skaitlingi renginiai visus metus vyko įvairiose Lietuvos vietovėse, pirmosios Respublikos atminimo kultūros dėmesį pirmiausia kreipė į sostinę, kur 1917 m. rugsėjo 18–23 d. vykusioje Vilniaus konferencijoje įkurta Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. paskelbė atstatanti Lietuvos nepriklausomybę su sostine Vilniumi. Šio teksto tikslas – rekonstruoti sociokultūrinius veiksnius, atvedusius į šį reikšmingą politinį įvykį, ypač žvelgiant per moderniojo lietuvių nacionalizmo santykio su miestais ir su projektuojamos Lietuvos valstybės sostine prizmę. Šiuolaikinėje lietuvių istoriografijoje, išsamiai analizuojančioje tautinio atgimimo genezę ir eigą, pasirodo svarstymų, kodėl tarp šių lietuvių visuomenės modernizacijos ir politinės aspiracijos lūkesčių nugalėjo būtent Vilniaus trauka, nors jam ir būta kai kurių kultūriškai ir kalbiškai palankesnių alternatyvų, tokių kaip, pavyzdžiui, Kaunas. [...]. [Iš teksto, p. 26]

ISSN:
2029-9516
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96694
Updated:
2022-12-19 19:14:56
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: