The Jewish contribution to Lithuanian independence 1918

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Jewish contribution to Lithuanian independence 1918/1919
Alternative Title:
Žydų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę 1918–1919 m
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2019, t. 38, p. 153-162. Creating Modern Nation-States in the Eastern Baltic = Šiuolaikinių tautinių valstybių kūrimas rytiniame Baltijos jūros regione
Keywords:
LT
Lietuvos žydai; Lietuvių ir žydų santykiai; Sionizmas; Paryžiaus taikos konferencija; Tarptautinis pripažinimas.
EN
Lithuanian Jews; Lithuanian-Jewish relations; Zionism; Paris Peace conference; International recognition.
Summary / Abstract:

LTIstorikai jau yra parodę, kad žydų mažuma prisidėjo prie Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. Tačiau eksperimento integruoti žydų mažumą į atsikuriančią Lietuvos valstybę pradžia dažnai nušviečiama kaip nesėkmė. Straipsnyje šiam požiūriui metamas iššūkis aprašant, kaip sionizmas, žydų tautinis judėjimas, rėmė Lietuvos valstybės atsiradimą. Autorė nagrinėja, kaip žydai parėmė naujai suformuotą Lietuvos vyriausybę, nuspręsdami pasiųsti į ją savo atstovus ir sukurdami dokumentą, kuris pagerino lietuvių delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje tarptautines pozicijas ir šitaip padėjo pasiekti jaunai valstybei tarptautinį pripažinimą. [Iš leidinio]

ENHistorians have already shown how the Jewish minority contributed to the rebirth of the Lithuanian state in 1918. The beginning of the experiment to integrate the Jewish minority into the reemergent Lithuanian state, however, has often been told from the perspective of failure only. The article challenges this view, by describing how Zionism, the Jewish national movement, supported the emergence of the Lithuanian state. The author analyses how the Jews supported the newly created Lithuanian government by voting to send representatives to it, and by producing a document that improved the international position of the Lithuanian delegation at the Paris Peace Conference, and which was helpful for the international recognition of the young state. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v38i0.2081
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91180
Updated:
2021-02-26 19:55:10
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: