Nuo medinės prie mūrinės pilies : (motai Europoje ir Lietuvoje)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo medinės prie mūrinės pilies: (motai Europoje ir Lietuvoje)
In the Book:
Lietuvos pilių archeologija / sudarytojai Jonas Genys, Vladas Žulkus. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. P. 11-41
Keywords:
LT
13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje yra aptinkama reto tipo pilių, kurių pavadinimai nėra nusistovėję, o tyrimai – neišplėtoti. Straipsnis skirtas būtent vienam iš tokių pilių tipų. Europoje šiam pilių tipui kasteologija turi motų pavadinimą - iš anglų kalbos žodžio "motte", reiškiančio piliavietei, stovyklai suformuotą vietą arba aptvertą kalvą, kauburį. Kiti autoriai kai kada vartoja terminą "motle". Tačiau didžiausiuose anglų-lietuvių kalbų žodynuose bei lietuviškame Tarptautinių žodžių žodyne šio žodžio nėra. Kadangi terminas "motas" tiek kilme, tiek vartojimu, tiek specifika yra tarptautinis, straipsnyje siūloma jį pripažinti ir lietuvių kalbai, kuri iš žemių supiltą nupjauto kūgio formos kalvelės pavidalo pilies pagrindą turėtų vadinti "motu". Lietuvos mūrinių pilių, statytų piliakalniuose, tyrimai rodo, kad tokios pilys čia pradėtos mūryti gana vėlai - tik XV a. pradžioje. Vakarų Europos motuose mūras medį pradėjo keisti gerokai anksčiau. Teigiama, kad Lietuva buvo ne tik motų, bet ir mūrinių pilių paplitimo periferija, kas jau seniai buvo aišku iš pilių skaičiaus. Ši bendraistorinė išvada turėtų padėti geriau susivokti viduramžių Lietuvos kultūrinės situacijos kitimo tendencijose. Į etnines Lietuvos žemes daugelis to meto modernios civilizacijos atributų atėjo ir galėjo ateiti tik iš Vakarų. Lietuviai mūrinių pilių nesukūrė savarankiškai, o jų statybos patirtį bei technologijas perėmė iš kaimynų. Ilgalaikė konfrontacija su krikščioniškuoju Vakarų Europos pasauliu trukdė krašte greitai plisti naujovėms, todėl jos Lietuvoje plačiau pasireiškė gana vėlai, iš esmės tik po Žalgirio mūšio.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Gedimino kalnas; Kateologija; Motai; Papilys; Piliakalniai; Pilys; Pilys, motai, kasteologija, Europa, Lietuva; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Viduramžiai; Archeology; Bailey; Casteology; Castle; Castles, mottes, casteology, Europe, Lithuania; Gediminas Hill; Hillforts; Middle Ages; Motte.

ENRare types of castles, the names of which have not yet gelled and researches undeveloped, are found in Lithuania. This article is for this type of castles. In Europe, castleology names these types of castles as "mottes"; in English language, the word "motte" means a place formed for a castle or a camp, or an enclosed hill, hillock. Other authors sometimes use the term "motle". However, in the largest English-Lithuanian dictionaries and in the Lithuanian International Words Dictionary there is no such word. Because the term "motte" in its origin, use and particularities is international, in the article, it is proposed to recognize it in Lithuanian language where the castle foundation, which has a truncated-cone hill shape that is poured from earth, should be called "motas". The researches of Lithuanian brick castles, which were built on hill forts, show that such castles were started to be bricked late – only in the beginning of 15th century. In the motles of Western Europe, brick started to change wood much earlier. It is stated that Lithuania was not only the periphery of motle spread, but brick castles as well; this has already been evident from the number of castles. This joint-historical conclusion should help better understand the trends of Middle Age Lithuania's cultural situation changes. Many attributes of the then modern civilization came to the lands of Lithuania only from the West. Lithuanians did not build brick castles on their own, but intercepted their construction experience and technologies from their neighbours. Long-term confrontation against Christian Western World hindered the spread of novelties in the land, which is why they emerged in Lithuania quite later, generally, after the Battle of Grunwald.

ISBN:
9955456450
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49853
Updated:
2018-03-13 22:05:37
Metrics:
Views: 103
Export: