Studentų asmenybinio ugdymo(si) pedagoginių kompetencijų sklaida per pedagoginę praktiką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų asmenybinio ugdymo(si) pedagoginių kompetencijų sklaida per pedagoginę praktiką
Alternative Title:
Dissemination of students' pedagogical competences of personality (self-) development during teaching practice
In the Journal:
Pedagogika. 2007, 86, p. 14-22
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTPedagogų rengime ir ugdyme vis labiau suvokiama, kaip svarbu derinti orientaciją į pedagoginę veiklą su orientacija į ugdytinių asmenybės sklaidą. Straipsnyje siekiama atskleisti studentų asmenybinio ugdymo(si) kompetencijų realizavimą per pedagoginę praktiką. Nagrinėjamas kompetencijų, nukreiptų į pedagoginę praktiką, realizavimas, išryškinamos savo veiklos ir elgesio refleksijos bei savo veiklos vertinimo kompetencijos, aptariami veiksniai, darantys poveikį kompetencijų formavimuisi, palyginami studentų ir pedagogų požiūriai į studentų kompetencijų sklaidą. Tyrime dalyvavo 900 ketvirto kurso studentų, atlikusių pedagoginę praktiką, bei 250 vidurinių mokyklų, kuriose studentai atliko pedagoginę praktiką, mokytojų. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad palankiausiai žvelgiama į individualų bendravimą, sunkiau sekasi toleruoti skirtingas mokinių nuomones. Studentams lengviausia buvo parengti pedagoginės praktikos ataskaitą, sunkiausia - reflektuoti savo veiklą. Noras tapti mokytoju dar prieš stojant į universitetą ir noras dirbti mokytoju jį baigus daro poveikį studentų gebėjimui toleruoti kitų nuomonę, apibrėžti savo vaidmenį mokyklos bendruomenėje, gebėjimui reflektuoti savo veiklą, gebėjimui bendrauti su mokiniu kaip asmeniu. Pastebėtas ryškus mokytojų ir studentų nuomonių skirtumas: studentai daugelį savo veiklų vertina net kelis kartus palankiau. Tobulinant pedagogų rengimo programas, svarbu sutelkti dėmesį į būties vertybių implikavimą į studijų turinį ir metodus, suliejant kognityvines ir metakognityvines patirtis.

ENThe article analyses topical issues related to teacher training. The study presents research data on students' evaluation regarding realisation of pedagogical competences of personality (self-) development. The results revealed the most favourable approach to individual communication (38,4-42,6 percent of therespondents). The taskto tolerate different opinions of school learners was more complicated for students (33,6 percent referred to high level), since it was difficult to perceive origins of such attitudes and to transcendent external expression in such a short period of time. The respondents revealed a considerably favourable attitude to evaluation of their teaching practice and preparation of the activity report (the high level was pointed out by 23,8-32,1 percent of the respondents). The meta-cognitive attitude to own activity received the least favourable evaluation (only 13-13,8 percent of the respondents referred to high level). The following factors influencing occurrence of such students' attitudes are to be noted: vuillingness to be-comea teacherbefore entering the university and wish to work as a teacher graduating the university (ability to tolerate opinion of odiers, to determine own role in the community of school, ability to reflect on own activity, ability to communicate with a learner as an individual); the field of the studied science (ability to tolerate opinion of others, ability to reflect on own activity); gender (evaluation of teaching practice, ability to communicate with a learner as an individual); type ofstudies (ability to tolerate opinion of others); the study programme chosen according to student's wish (ability to tolerate opinion of others).The comparison of the research results revealed a significant difference in the attitudes of educators and those of the students. The majority of the students gave their own activity much more favourable evaluation. The most significant difference between students' and educators' opinions was observed to the following abilities: to tolerate opinion of others (336 % of the students regarded this activity as successful, whereas only 8 % of the educators shared the šame opinion), to reflect own activity (correspondingly 13 % and 3,6 %) and the least difference occurred in the attitude towards ability to evaluate students' activity during the practice (23,8 % and 14 %). Such differences may occur not only due to subjectivity but also because of different assessment criteria applied. The research fails to provide solutions to such problems; however, it highlights problematic areas that exist in modern school. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17297
Updated:
2018-12-17 12:03:30
Metrics:
Views: 45    Downloads: 4
Export: