Romualdo Granausko kūrinių leksinės tarmybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romualdo Granausko kūrinių leksinės tarmybės
Alternative Title:
Lexical dialectical peculiarities in Romualdas Granauskas’ works
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 5-12
Keywords:
LT
Romualdas Granauskas; Romualdo Granausko kalba; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariami Romualdo Granausko kūrinių kalboje vartojami tarminiai leksiniai vienetai. Empirinė medžiaga rinkta iš tų kūrinių, kuriuose, manytina, autorius labiausiai pasirodo (išsiduoda) esąs šiaurės žemaičių tarmės atstovas (rinkinys „Gyvulėlių dainavimas“ (1998 m.), „Raudonas ant balto“ (2000 m.), romanas „Rūkas virš slėnių“ (2007 m.). Straipsnyje apsiribota aptarti tik leksines tarmybes, nors minėtuose kūriniuose raiškiai paliudytos visų lygmenų tarmės ypatybės - ir fonetinio, ir morfologinio, ir žodžio darybos. Žemaitybės straipsnyje aptariamos pagal paplitimo arealą, bandoma nustatyti, kurios jų bendros ne tik žemaičiams, bet ir kitoms tarmėms. Granausko tekstuose rastų tarmybių arealas nustatytas, remiantis „Lietuvių kalbos žodyno“ duomenimis. Leksinės žemaitybės, vartojamos tiriamojo rašytojo kalboje, kaip ir kiti tarminiai vienetai, padeda tiksliai identifikuoti kūrinių personažus kaip tam tikros realios Lietuvos vietos gyventojus net ir tais atvejais, kai nėra tiksliai apibrėžta veikėjų veiksmo vieta. Be abejo, jos sukuria ir savitą Romualdo Granausko stiliaus koloritą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leksinės žemaitybės; Romualdas Granauskas; Romualdo Granausko kalba; Stiliaus individualumas; Tarmybė; Tarmybės; Šiaurės žemaičių tarmė; Šiaurės žemaičių šnekta; Žemaičių leksika; Dialecticism; Dialects; Individuality of style; Language of Romualdas Granauskas; Lexical features of Samogitian dialect; Northern Samogitian dialect; Romualdas Granauskas; Samogitian lexis.

ENThe article discusses lexical dialectical units in Romualdas Granauskas' works. Empirical material was collected from the works which best reveal him as a representative of the North Samogitian dialect (the collection of works "The Singing of Animals" ("Gyvulėlių dainavimas") (1998) and "The Red on the White" (2000) Raudonas ant balto) as well as the novel "Mist over the Valleys"(Rūkas virš slėnių) (2008)). The article focuses only on lexical dialectical peculiarities though the above mentioned works demonstrate dialectical peculiarities on all levels - phonetic, morphological and word building. Samogitian peculiarities are discussed in relation to the area of their spread; an attempt was made to determine which of these features are common to other dialects. The data from the Dictionary of the Lithuanian Language was used to define the area of dialectical peculiarities in Granauskas' texts. Lexical units of Samogitian dialect, as well as other dialectical units help to identify more precisely the characters of literary works as the inhabitants of a particular place in Lithuania even the cases in the cases when the setting is not defined. In addition, they add some colouring and originality to the author's style. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34340
Updated:
2018-12-17 13:08:33
Metrics:
Views: 58    Downloads: 17
Export: